School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onze visie en missie

“Ruimte voor ambitie”

Ruimte bieden aan de ambitie van leerlingen in een veranderende maatschappij. Dat is waar het Udens College voor staat. We leren onze leerlingen om kritisch te denken en eigen keuzes te maken, nu en in de toekomst. Om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij én deze zelf mee vorm te geven.

Leerling als vertrekpunt

Leerlingen zijn het vertrekpunt van ons onderwijs. We bieden hen ruimte, kansen en maatwerk. Ontwikkelruimte om elke dag het beste uit zichzelf te halen! Die ruimte geven we ook aan onze medewerkers.

Uiteraard houden we aandacht voor onze goede onderwijsresultaten. De basis op orde, zo noemen we dat. Vanuit die stevige basis realiseren we onze missie.

Udens Model

Om onze visie kracht bij te zetten, werken we op de sector havo/vwo en de sector vmbo met een vernieuwend onderwijsconcept: het Udens Model.  

Een eigen onderwijsmodel dat aansluit bij wat elke leerling kan en wil. Met voor ieder kind ruimte om eigen keuzes te maken, daarover te praten en heel bewust een volgende stap te kiezen.

Korte video over ons onderwijsmodel

De afgelopen jaren heeft coaching, individueel en in de groep, een cruciale rol in ons onderwijs gekregen. Leerlingen voelen zich hierdoor gezien en gehoord.

Onderwijsmodel Waldorf Uden

Omdat er in Uden behoefte was aan een middelbare vrijeschoolstroom én leerlingen ons vertrekpunt zijn, hebben we in 2021 Waldorf Uden opgericht. Waldorf Uden heeft een eigen onderwijsmodel.

Strategische koers

We hebben tot nu toe veel bereikt met elkaar. De komende jaren verstevigen we onze koers en de pijlers waarop ons onderwijs rust:  

  1. Leerling als vertrekpunt
  2. Kwaliteit als vanzelfsprekend
  3. Eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers

Wil je meer weten over onze koers? Lees dan ons Strategisch Beleidsplan. Medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen hebben meegedacht over dit plan.

Benieuwd naar het DNA van onze organisatie? Lees meer over onze kernwaarden.