School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

Ja, het is ons streven de klas en de klassenleerkracht bij elkaar te laten blijven in het volgende leerjaar. In het vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de verbinding die ontstaat in de klas en onderling. Daarom kiezen we ervoor om zolang als mogelijk bij elkaar te blijven.

De begeleidingsles is een les om even uit te ademen. We besteden dan veel aandacht aan spelletjes, bewegingsopdrachten, maar ook leren leren, de dynamiek in de klas/groep en het voorbereiden van activiteiten en jaarfeesten. Ook is er aandacht voor social media-gebruik en pesten.

In de zevende klas is heel veel stof nog voor iedereen hetzelfde. In de vaklessen, en bij toetsen differentiëren we in de drie niveaus (vmbo-t, havo en vwo); dit wil zeggen dat we sommige leerlingen extra instructie geven en sommige leerlingen meer uitdaging in de stof. Ook in het leerwerk en bij de opdrachten in de vaklessen vind je dit verschil terug.

We hebben toetsen bij Waldorf Uden, voornamelijk bij de vaklessen zoals wiskunde, Nederlands en Engels. We hebben geen toetsweken, zoals we die wel kennen in het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen geen cijfer voor een toets, maar een letterbeoordeling (O – onvoldoende, V – voldoende, RV – ruim voldoende, G – goed).

24
jun
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Sint Jan
04
jul
Klas 7, 8 en 9
00:00 - 00:00
Uitreiking rapport 3
05
jul
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Laatste schooldag
08
jul
18
aug
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Zomervakantie