School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

Het Udens Model is een vernieuwend onderwijsmodel dat uitgaat van gepersonaliseerd leren. De basis hiervan is op de sectoren havo/vwo en vmbo hetzelfde, maar er zit verschil tussen de precieze invulling. Lees meer over het model op de sector havo/vwo en de sector vmbo.

Elke leerling op het Udens College heeft een coach, die zorgt voor persoonlijke begeleiding. Als er meer ondersteuning nodig is, kan de coach het ondersteuningsteam inschakelen. Samen kijken we welke vorm van extra ondersteuning het beste bij een leerling past. We bieden deze hulp zoveel mogelijk in de klas of op school. Lees meer over extra ondersteuning.   

Waldorf Uden is de nieuwe vrijeschoolstroom van het Udens College, gestart in augustus 2021. Op Waldorf Uden leer je met je hoofd, hart en handen. Lees hier meer over Waldorf Uden. 

De data van de activiteiten voor groep 7 en 8 vind je in de jaarkalender.