School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Het Udens Model op vmbo

Het vertrekpunt? Onze leerlingen! Daarom ontwikkelden we schoolbreed het Udens Model. Een eigen onderwijsmodel dat aansluit bij wat elke leerling kan en wil. Met voor ieder kind ruimte om eigen keuzes te maken, daarover te praten en heel bewust een volgende stap te kiezen. Daarbij schenken we aandacht aan het ontwikkelen van talenten, ambities en sociale vaardigheden.  

Onze speerpunten

Op de sector vmbo hebben we drie speerpunten die voortkomen uit het Udens Model:

  • Persoonlijke keuzemogelijkheden
  • Talentontwikkeling
  • Coaching als begeleidingsvorm

Hoe je deze uitgangspunten terugziet in de praktijk? Dat lees je hieronder. 

Persoonlijke uren

Elke week kies je naast het basisrooster (je kernuren) verplicht voor een aantal persoonlijke uren (p-uren). Daarmee stem je jouw lesprogramma af op je eigen wensen. Misschien wil je een extra uur wiskunde, want dat vind je moeilijk. Of kies je een extra uur biologie, omdat dat belangrijk is voor je vervolgopleiding.

P-uren geven je de kans om je kennis over een vak te verbeteren, te verdiepen en naar een hoger niveau te tillen. Je kunt kiezen voor alle vakken uit het kerncurriculum. En vind je het lastig om een goede keuze te maken? Dan helpt je coach je daarbij.

Talenturen

De eerste drie leerjaren heb je elke week twee talenturen. Die vul je met een creatieve, sportieve of technische module, of met een andere activiteit die bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Elke negen weken kies je iets nieuws. Het aanbod is breed: van meehelpen in de ouderenzorg tot aan het bouwen van een houten Formule 1-modelauto, fotograferen of banketbakken. En van het geven van voetbaltrainingen tot leren debatteren, vissen of gitaar spelen. Je doet niet per se iets waar je al goed in bent, maar verkent minder bekend terrein om jezelf te ontwikkelen. De opbrengst? Verrassende inzichten vanuit nieuwe perspectieven. Je leert jezelf en je eigen talenten nog beter kennen!

“Ik houd van muziek. En heb tijdens de talenturen zelf liedjes leren spelen op keyboard en gitaar.”
India – leerling brugklas vmbo

Ontwikkel/ondersteuningsuren

Op twee momenten in de week sluit je de dag af met een ontwikkel/ondersteuningsuur. De O-uren zijn bedoeld om leerlingen vak gerelateerd én anderszins verder te brengen in hun ontwikkeling. De O-uren zijn facultatief en kunnen op twee manieren ingevuld worden door de verschillende secties, nl. gericht op reparatie of gericht op extra ondersteuning voor langere tijd. De O-uren kunnen ook niet vakgericht worden ingevuld, voorbeelden hiervan zijn plannen & organiseren, weerbaarheidstrainingen en examentrainingen.

Coaching

Wij vinden het belangrijk dat het goed met je gaat, dat je zorgvuldig nadenkt over keuzes tijdens je leerroute. Daarom heeft elke leerling een persoonlijke coach, met wie je om de week een persoonlijk gesprek voert van 15 minuten. Je coach zie je ook tijdens de groepscoaching, in de onderbouw drie keer per week en in de bovenbouw twee keer per week tussen 9.00 en 9.30 uur. Bijna elke klas heeft twee coaches. De basis-kaderklassen zijn klein, en hebben daarom maar één coach.

Dit filmpje geeft een indruk van het onderwijsmodel van het Udens College.