School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Begeleiding door coaching

Leerlingen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Door coaching zorgen we voor persoonlijke begeleiding tijdens hun leerroute. De coach is een eerste aanspreekpunt, een vraagbaak en een vertrouwd persoon op school. Coaching is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsmodel.

Samen reflecteren

Alle leerlingen op het Udens College hebben een eigen coach. En groepscoaching en individuele coachgesprekken zijn vanzelfsprekende onderdelen van een schoolweek. Leerlingen voelen zich hierdoor gezien en gehoord en krijgen inzicht in hun eigen leerproces. Hoe? Door terug te blikken en vooruit te kijken. Welke ervaringen heb ik opgedaan en wat neem ik daaruit mee in de toekomst? Welke doelen heb ik? Hoe ga ik die bereiken? En wat zijn mijn eigen sterktes en zwaktes? Door structureel te reflecteren leert elk kind zichzelf en zijn plek in de wereld nog beter kennen. En coaches weten écht hoe het met hun leerlingen gaat.

Leerlingen aan het roer

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. En van elk coachgesprek. Zij bepalen het onderwerp, stellen doelen en stippelen hun leerroute uit. Hoe vul ik mijn keuze-uren in? Wil ik versnellen, een vak op een hoger niveau volgen of moet ik ergens extra in investeren? Wat en wie heb ik daarvoor nodig? Welke opleiding wil ik hierna gaan doen en hoe kan ik dat ontdekken? De coach begeleidt dit proces en ondersteunt de leerling. Want zelf aan het roer staan, betekent niet dat je alles zelf al kan. En dat hoeft ook niet. Door coachgesprekken maken we het leerproces van onze leerlingen zichtbaar. Zichtbaar voor docenten, leerlingen én ouders. Want leren doen we samen.

“Mijn coach kijkt niet alleen naar de cijfers, maar ook naar hoe het met mij als persoon gaat.”
Lotte, havo 3.

Aandacht voor elkaar

Lekker leren begint met jezelf goed voelen. Tijdens de coachgesprekken kunnen leerlingen hun hart luchten bij een vertrouwd persoon. Even stoom afblazen na een drukke week. Een geweldige of juist nare ervaring binnen of buiten school delen. En overleggen over een manier om daar mee om te gaan.

De leerlingen zien de coach ook een paar keer per week tijdens de groepscoaching. Dan kijkt de klas naar de weekplanning en praten leerlingen en de coach ook over de sfeer in de groep. Ook komen profielkeuze, vervolgopleidingen en belangrijk (wereld)nieuws aan bod.

Ook zijn er de driehoekgesprekken tussen leerling, coach en ouders. De lijnen tussen ouders en coach zijn kort. Zo ontstaat er een veilige en sterke samenwerking in de zogenaamde driehoek. Want het welbevinden van al onze leerlingen staat voor ons op nummer 1!

Lees meer over extra ondersteuning