School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

Onze school heeft twee locaties in Uden. De sector vmbo is gevestigd op het Kleinveld. De sector havo/vwo aan de President Kennedylaan. Waldorf Uden heeft eigen lokalen in het gebouw van de sector havo/vwo.

Ja, we bieden stageplaatsen voor docenten in opleiding. We zijn een academische opleidingsschool. Ook zijn er andere stageplekken. Lees meer.