School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Organisatiestructuur

Het Udens College is één school, gevestigd op twee locaties. Aan het Kleinveld in Uden staat de sector vmbo, met ongeveer 1200 leerlingen. De sector havo/vwo bevindt zich aan de President Kennedylaan in Uden. Daar volgen ongeveer 1500 leerlingen onderwijs. Op deze sector is ook onze vrijeschoolstroom Waldorf Uden gevestigd.

Hoofdingang sector havo/vwo

Directie Udens College vmbo en havo/vwo

Zowel de sector vmbo als het havo/vwo heeft een eigen directie. De directieleden zorgen voor het onderwijskundige beleid en geven leiding aan het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Beide directies zijn medeverantwoordelijk voor het integrale beleid van de hele scholengemeenschap. De directies leggen verantwoording af aan het College van Bestuur.

Aan het hoofd van elke directie staat een directeur. Op de sector vmbo is dat Ruud Peters. Op havo/vwo is de directeur Miel Smits. Ook Waldorf Uden valt onder de verantwoordelijkheid van Miel Smits.

Bedrijfsbureau

Het team van het bedrijfsbureau ondersteunt de directie van de sectoren bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid op school. Vooral op het gebied van personeel, ICT, kwaliteit en financiën.

Sinds enkele jaren werken we voor enkele ondersteunende diensten samen met 2 andere ORION-scholen. Met het Elde College in Schijndel en Christiaan Huygens College in Eindhoven hebben we een Shared Service Center (SSC). Ria van Doorn is directeur SSC.

College van Bestuur Sterk Regionaal Onderwijs

Op 1 januari 2024 zijn het Elde College en het Udens College bestuurlijk gefuseerd. Hiermee is de nieuwe overkoepelende stichting ontstaan: Sterk Regionaal Onderwijs. Michel Dankers (Elde College) en Ad van Kemenade (Udens College) vormen samen het College van Bestuur van Sterk Regionaal Onderwijs. Het bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht.

Aanstelling interim bestuurder in verband met tijdelijke afwezigheid Michel Dankers 
Op medisch advies heeft Michel Dankers zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Wij wensen Michel heel veel sterkte en beterschap toe! De heer Kees Kloet vervult de tijdelijke functie van Lid College van Bestuur a.i. totdat Michel Dankers zijn werkzaamheden hervat


Management Sterk Regionaal Onderwijs

Het management van Sterk Regionaal Onderwijs is samengesteld uit de huidige bestuurders en directeuren van het Elde College en het Udens College, namelijk:

 • Toos Michon-Janssen, directeur (tweetalig) vwo en havo Elde College
 • Harm Deiman, directeur vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel Elde College
 • Miel Smits, directeur havo/vwo | Udens College
 • Ruud Peters, directeur vmbo | Udens College
 • Ria van Doorn, directeur Shared Service Center (SSC)
 • Michel Dankers, bestuurder Stichting Sterk Regionaal Onderwijs
 • Ad van Kemenade, bestuurder Stichting Sterk Regionaal Onderwijs

Kees Kloet vervangt Michel Dankers tijdens zijn afwezigheid.

Raad van Toezicht

Uit de bestaande Raden van Toezicht (RvT) van zowel het Elde College als het Udens College is per 1 januari 2024 één nieuwe raad samengesteld voor Stichting Sterk Regionaal Onderwijs. Dit zijn de leden van de nieuwe Raad van Toezicht:

 • de heer P.H.F.M. van Dieperbeek
 • de heer R. Vlaanderen
 • de heer E. van Overdijk
 • de heer M.F.H.M. Ooms
 • mevrouw I.W.M. Emonds
 • mevrouw B.P.G. van Dommelen
 • vacature, voorzitter Raad van Toezicht

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt de kwaliteit van het onderwijs op het Udens College en op andere scholen in de gaten. Door scholen te bezoeken en met docenten, medewerkers, leerlingen en ouders te praten. En door te kijken of scholen voldoen aan wetten en regelgeving en of hun financiën op orde zijn.

Bij de onderwijsinspectie werkt een aantal vertrouwensinspecteurs. Bij hen kunnen ouders, leerlingen, medewerkers, directie- en bestuursleden een melding doen van ongewenste situaties op school. Dat kunnen ernstige dingen zijn als seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. De vertrouwensadviseur luistert, ondersteunt, geeft advies en helpt bij het doen van aangifte.

Tot slot beantwoordt de onderwijsinspectie vragen van ouders en leerlingen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. De onderwijsinspectie behandelt geen directe klachten over het Udens College. Daarvoor wenden ouders, leerlingen en medewerkers zich rechtstreeks tot school.

De inspectie is op de volgende manieren bereikbaar;

 • www.onderwijsinspectie.nl
 • Telefoon Klantcontact: 088-669 60 60 (op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur).
 • Telefoon meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Contact

Via onderstaand formulier kun je contact opnemen met de directie of bekijk onze contactgegevens.

Stel een vraag of plaats een opmerking

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.