School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Organisatiestructuur

Het Udens College is één school, gevestigd op twee locaties. Aan het Kleinveld in Uden staat de sector vmbo, met ongeveer 1250 leerlingen. De sector havo/vwo bevindt zich aan de President Kennedylaan in Uden. Daar volgen ongeveer 1500 leerlingen onderwijs. Op deze sector is ook onze vrijeschoolstroom Waldorf Uden gevestigd.

Hoofdingang sector havo/vwo

De dagelijkse leiding op beide sectoren is in handen van de sectordirectie. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur van beide sectoren.

Sectordirectie

Zowel het vmbo als de sector havo/vwo heeft een eigen sectordirectie. De directieleden zorgen voor het onderwijskundige beleid en geven leiding aan het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Beide sectordirecties zijn medeverantwoordelijk voor het integrale beleid van de hele scholengemeenschap.

Aan het hoofd van elke sectordirectie staat een sectordirecteur. Op de sector vmbo is dat Ruud Peters. Op havo/vwo is de interim sectordirecteur Miel Smits. Ook Waldorf Uden valt onder de verantwoordelijkheid van Miel Smits.

Bedrijfsbureau

Het team van het bedrijfsbureau ondersteunt de sectordirectie bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid op school. Vooral op het gebied van personeel, ICT, kwaliteit en financiën. Directeur bedrijfsvoering is Marcel Spierings.

Sinds enkele jaren werken we voor enkele ondersteunende diensten samen met 2 andere ORION-scholen. Met het Elde College in Schijndel en Christiaan Huygens College in Eindhoven hebben we een Shared Service Center (SSC).

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijke voor het bestuur van beide sectoren. Op het Udens College bestaat het College van Bestuur uit één persoon: directeur-bestuurder Ad van Kemenade. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur van het Udens College. De leden keuren belangrijke stukken goed, zoals het bestuursreglement, de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht van het Udens College bestaat uit vijf leden:

  • Dhr. drs. M.F.H.M. Ooms, voorzitter.
  • Mw. L. van den Brand, voorgedragen door gemeente Maashorst.
  • Mw. drs. I. Emonds, voorgedragen door de MR.
  • Mw. mr. B.P.G. van Dommelen
  • Dhr. E.W.N. Oosterom

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt de kwaliteit van het onderwijs op het Udens College en op andere scholen in de gaten. Door scholen te bezoeken en met docenten, medewerkers, leerlingen en ouders te praten. En door te kijken of scholen voldoen aan wetten en regelgeving en of hun financiën op orde zijn.

Bij de onderwijsinspectie werkt een aantal vertrouwensinspecteurs. Bij hen kunnen ouders, leerlingen, medewerkers, directie- en bestuursleden een melding doen van ongewenste situaties op school. Dat kunnen ernstige dingen zijn als seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. De vertrouwensadviseur luistert, ondersteunt, geeft advies en helpt bij het doen van aangifte.

Tot slot beantwoordt de onderwijsinspectie vragen van ouders en leerlingen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. De onderwijsinspectie behandelt geen directe klachten over het Udens College. Daarvoor wenden ouders, leerlingen en medewerkers zich rechtstreeks tot school.

De inspectie is op de volgende manieren bereikbaar;

  • www.onderwijsinspectie.nl
  • Telefoon Klantcontact: 088-669 60 60 (op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur).
  • Telefoon meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Contact

Via onderstaand formulier kun je contact opnemen met de directie of bekijk onze contactgegevens.

Stel een vraag of plaats een opmerking

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.