School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

We hebben toetsen bij Waldorf Uden, voornamelijk bij de vaklessen zoals wiskunde, Nederlands en Engels. We hebben geen toetsweken, zoals we die wel kennen in het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen geen cijfer voor een toets, maar een letterbeoordeling (O – onvoldoende, V – voldoende, RV – ruim voldoende, G – goed).

20
aug
Alle leerjaren
00:00 - 23:00
Schoolfotograaf
22
aug
Alle leerjaren
00:00 - 23:00
Schoolfotograaf
21
okt
25
okt
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Herfstvakantie
23
dec
03
jan
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Kerstvakantie
03
mrt
07
mrt
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Carnavalsvakantie
20
apr
21
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Pasen
21
apr
02
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Meivakantie
27
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Koningsdag
29
mei
30
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Hemelvaart
04
jul
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Laatste schooldag
07
jul
17
aug
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Zomervakantie