School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Academische opleidingsschool

Wil jij docent worden? Het Udens College is een academische opleidingsschool (AOS). Dat biedt veel voordelen! Bijvoorbeeld optimale begeleiding voor jou als leraar in opleiding of beginnend docent.

Passie voor Leren

De academische opleidingsschool Passie voor Leren is een samenwerkingsverband van diverse scholen en instituten. Twee pijlers vormen de basis van hun visie: opleiden en onderzoeken. De volgende scholen zijn aangesloten bij Passie voor Leren: 

 • Voortgezet onderwijs: scholengemeenschap Rijk van Nijmegen (6 scholen), Udens College (2 locaties), het Montessoricollege, het Karel de Grote College en een beginnende samenwerking met het Elde College en het Pierson College.
 • Hoger onderwijs: Radboud Docenten Academie, Instituut voor Leraar en School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Instituut Masterprogramma’s HAN, Instituut Sport en Bewegingstudies HAN. Vanaf schooljaar 2023-2023 gaan we binnen de AOS ook studenten van de Fontys begeleiden.

Voordelen voor jou als docent in opleiding

 • Je wordt begeleid en gecoacht door een speciaal daarvoor getrainde docent.
 • Je krijgt hulp bij het opstellen van je persoonlijke ontwikkeldoelen.
 • Je wisselt ervaringen uit met studenten op andere scholen.
 • Je wordt ondersteund door een onderzoekscoördinator bij je onderzoek in leerjaar 4.

Voordelen voor de school

 • Aankomende, startende en ervaren docenten leren van en met elkaar.
 • Het opleidingsteam coacht docenten, begeleidt docenten bij onderzoek en adviseert leidinggevenden om de onderwijspraktijk te verbeteren.
 • Docenten die studenten begeleiden blijven ook leren en zichzelf reflecterend verder ontwikkelen.

Speerpunten Passie voor Leren

 • Samen onderzoek doen.
 • Samen opleiden van professionals die studenten begeleiden op locatie.
 • Samenwerken in Leerontwikkelgroepen (LOG’s).
 • Samenwerken in de beleidsgroep, het opleidingsteam en het onderzoeksteam.
 • Samen studenten begeleiden: jaarlijks circa 80 studenten op onze beide locaties.
 • Samen startende docenten begeleiden.

“Door op academisch niveau samen onderzoek te doen leren en reflecteren we en kunnen we het eigen functioneren en de ontwikkeling van het onderwijs bevorderen. Daarnaast hebben we bovenschoolse aandacht voor hoe je het beste kunt opleiden om het opleiden naar een hoger pijl te brengen.” Meer hierover lees je op de website van Passie voor Leren.

Contact

Onderzoekscoördinatoren

Voor informatie over onderzoek kun je contact opnemen met:

Schoolopleiders

Voor informatie over het begeleiden van stagiaires kun je contact opnemen met: