School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Kwaliteitsontwikkeling

Leerlingen en ouders vinden het Udens College een veilige en prettige school. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden! Hoe? We bieden leerlingen vernieuwend onderwijs en persoonlijke begeleiding via coaching. Daarbij zijn we continu scherp op onze onderwijsresultaten, onder het motto ‘Kwaliteit als vanzelfsprekendheid’.

Wil je snel de belangrijkste prestaties zien van de school? Die vind je via Scholen op de kaart.

Kwaliteitszorg

Een van de drie pijlers van onze school is Kwaliteit als vanzelfsprekendheid. We zorgen dat de basis op orde blijft, om vanuit die stevige basis onze ambities te verwezenlijken. Kwaliteitszorg is daarbij van groot belang en ook voor de onderwijsinspectie is kwaliteitszorg een belangrijk aandachtspunt.

Om onderbouwde conclusies te kunnen trekken over de kwaliteit van ons onderwijs voeren we jaarlijks verschillende onderzoeken uit. We meten onderwijsresultaten, de tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders zoals het basisonderwijs, en de mate waarin we onze ambities waarmaken.

Voor de komende jaren hebben we onszelf in ons strategisch beleid een extra kwaliteitsdoel gesteld: we maken een omslag van een kwaliteitszorgstructuur naar een kwaliteitszorgcultuur. Dat betekent dat medewerkers zich nog bewuster worden van de bijdrage die zij zelf leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze school. En dat we daarover actief de dialoog aan gaan met elkaar, onze leerlingen en de ouders.

Jaarverslag

Ieder jaar maken we een jaarverslag en een jaarrekening, die je op deze plek in twee versies kunt bekijken.

Bekijk deze factsheet hiernaast

Samenwerken

Als Udens College werken we nauw samen met basisscholen, andere middelbare scholen en vervolgopleidingen op alle niveaus. Daarnaast hebben we goede contacten met bedrijven en instanties en maken we deel uit van verschillende netwerken. Natuurlijk om van elkaar te leren en ons eigen onderwijs te verbeteren. Een aantal partners met wie we volop samenwerken uitgelicht:

Voor organisatie en beheer

Bijzondere keurmerken

Onze beide locaties hebben een certificaat van de Gezonde School in de wacht gesleept.

  • De sector vmbo is een Gezonde School voor sport en bewegen.
  • De sector havo/vwo is een Gezonde School voor welzijn.
Certificaat gezonde school voor havo/vwo

Lees ook: Waar wij voor staan.