School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Het Udens Model op havo/vwo

Leerlingen zijn ons vertrekpunt. Voor hen ontwikkelden we schoolbreed het Udens Model: een eigen onderwijsmodel op basis van wetenschappelijke inzichten en onze eigen praktijkervaringen. Het onderwijs dat hieruit voortvloeit, sluit aan bij wat elke leerling kan en wil. Voor ieder kind is er ruimte om eigen keuzes te maken, daarover te praten en heel bewust een volgende stap te kiezen.

Onze pijlers

Op de sector havo/vwo hebben we drie pijlers die voortkomen uit het Udens Model:

  • Kwalificatie
    Je doet voldoende kennis op en ontwikkelt je vaardigheden en competenties.
  • Socialisatie
    Je leert omgaan met normen en waarden in een groep of in de samenleving.
  • Persoonsvorming
    Je ontwikkelt je eigen identiteit, autonomie en verantwoordelijkheid.

Hoe je deze uitgangspunten terugziet in de praktijk? Dat lees je hieronder.  

Domeinen

Als je onderwijs volgt op de sector/havo, maak je deel uit van een domein: een kleinschalige en vertrouwde leeromgeving. Een domein bestaat uit vier of vijf klassen, een vaste groep vakdocenten/coaches en een onderwijsassistent. Leerlingen van een domein werken in een eigen gedeelte van het schoolgebouw. Daar volg je de meeste lessen, en werk je zelfstandig op het leerplein. Zo creëren we kleine schooltjes in onze grote school: plekken waar je altijd bekende gezichten om je heen hebt. In totaal zijn er op de sector havo/vwo 9 domeinen

Leerdoelen

In alle leerjaren en bij elk vak werken we met leerdoelen. Daarbij staat niet de taak zelf centraal, maar wat een taak jou oplevert. Een voorbeeld van een leerdoel bij biologie: ‘Je weet wat voor fotosynthese nodig is en wat er dan in een plant gebeurt.’ Omdat de docent het doel benoemt, weet je beter wat er van je verwacht wordt dan bij een opdracht als: ‘Leer hoofdstuk 4.’

“Bij elk vak weet ik vooraf wat ik aan het einde van een periode moet kennen en kunnen. En ik mag zelf meedenken over hoe ik die doelen bereik.”
Ize – leerling havo/vwo 2

Omdat er verschillende leerdoelen zijn voor havo- en vwo-niveau, kun je per vak te kiezen voor een bepaald niveau. In de onderbouw staan alle leerdoelen in onze elektronische leeromgeving Peppels. De eerste twee jaar ontvang je alleen formatieve feedback en geen cijfers. Dat betekent dat docenten per leerdoel beschrijven wat al goed gaat en waar er nog verbetering mogelijk is. Hierdoor wordt het voor jou heel duidelijk welke vervolgstappen je kunt zetten.

Coaching

Alle leerlingen op het Udens College hebben een persoonlijke coach. Die begeleidt jou bij het maken van persoonlijke keuzes op je leerroute én heeft oog voor hoe het met je gaat. Er zijn twee coaches per klas, en de coaches zijn bijna allemaal ook vakdocent. In de onderbouw heb je wekelijks een individueel gesprek van 15 minuten met je coach. In de bovenbouw tweewekelijks. Daarnaast is er in alle leerjaren ruimte voor groepscoaching, tijdens de basisgroep.

Deze video geeft een indruk van het onderwijsmodel op het Udens College.