School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Het Udens Model op havo/vwo

Leerlingen zijn ons vertrekpunt. Voor hen ontwikkelden we schoolbreed het Udens Model: een eigen onderwijsmodel op basis van wetenschappelijke inzichten en onze eigen praktijkervaringen. Het onderwijs dat hieruit voortvloeit, sluit aan bij wat elke leerling kan en wil. Voor ieder kind is er ruimte om eigen keuzes te maken, daarover te praten en heel bewust een volgende stap te kiezen.

Onze pijlers

Op de sector havo/vwo hebben we drie pijlers die voortkomen uit het Udens Model:

  • Kwalificatie
    Je doet voldoende kennis op en ontwikkelt je vaardigheden en competenties.
  • Socialisatie
    Je leert omgaan met normen en waarden in een groep of in de samenleving.
  • Persoonsvorming
    Je ontwikkelt je eigen identiteit, autonomie en verantwoordelijkheid.

Hoe je deze uitgangspunten terugziet in de praktijk? Dat lees je hieronder.  

Domeinen

Als je onderwijs volgt op de sector/havo, maak je deel uit van een domein: een kleinschalige en vertrouwde leeromgeving. Een domein bestaat uit vier of vijf klassen, een vaste groep vakdocenten/coaches en een onderwijsassistent. Leerlingen van een domein werken in een eigen gedeelte van het schoolgebouw. Daar volg je de meeste lessen, en werk je zelfstandig op het leerplein. Zo creëren we kleine schooltjes in onze grote school: plekken waar je altijd bekende gezichten om je heen hebt. In totaal zijn er op de sector havo/vwo 10 domeinen

Leerdoelen

In alle leerjaren werken we met leerdoelen. De taken die leerlingen uitvoeren om het leerdoel te bereiken, taken, staan niet centraal. Het achterliggende doel wat de taak jou oplevert heeft de focus. Een voorbeeld van een leerdoel bij biologie is: ‘Ik kan het principe van fotosynthese uitleggen en beschrijven wat er met een plant gebeurt.’ De taak om dit doel te bereiken luidt: ‘Maak opdracht 1 t/m 4 van paragraaf 2 hoofdstuk 4.’

“Bij elk vak weet ik vooraf wat ik aan het einde van een periode moet kennen en kunnen. En ik mag zelf meedenken over hoe ik die doelen bereik.”
Ize – leerling havo/vwo 2

Omdat er verschillende leerdoelen zijn voor havo- en vwo-niveau, kun je per vak kiezen voor een bepaald niveau. Deze keuze kan je ieder half jaar herzien. In de onderbouw staan alle leerdoelen in onze elektronische leeromgeving Peppels. Als leerling ontvang je beoordelingen op basis van deze leerdoelen. Hierdoor krijg je gerichte feedback en weet je welke leerdoelen je wel/niet beheerst. Hierdoor wordt het voor jou heel duidelijk welke vervolgstappen je kunt zetten. De beoordelingen bestaan uit een mix van summatieve en formatieve beoordelingen. Voor de summatieve beoordelingen krijg je een cijfer in Magister, voor formatieve beoordelingen krijg je feedback via Peppels om je leerproces verder vorm te geven. Beide vormen van feedback worden op basis van leerdoelen gegeven.

Coaching

Alle leerlingen op het Udens College hebben een persoonlijke coach. Die begeleidt jou bij het maken van persoonlijke keuzes op je leerroute én heeft oog voor hoe het met je gaat. Er zijn twee coaches per klas, en de coaches zijn bijna allemaal ook vakdocent. In de onderbouw heb je wekelijks een individueel gesprek van 15 minuten met je coach. In de bovenbouw tweewekelijks. Daarnaast is er in alle leerjaren ruimte voor groepscoaching, tijdens de basisgroep.

Deze video geeft een indruk van het onderwijsmodel op het Udens College.