School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Lessen en TRAP op havo/vwo

Hoe verloopt een lesdag? Hoe laat starten de lessen, en net zo belangrijk: wanneer is het pauze? Hoeveel toetsweken zijn er? Lees hoe het zit op de sector havo/vwo.

Lestijden en pauzes

In de onderbouw havo/vwo begin je je schooldag vier keer per week in de basisgroep. Met je klas en je coach bespreek je je planning, leerdoelen, de actualiteit en andere belangrijke onderwerpen die op dat moment in de groep spelen. In de bovenbouw heb je wat minder vaak een basisgroep en meer keuzeuren door de dag heen. Je coachgesprek plan je samen met je coach.

Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw hebben verschillende lestijden en houden op andere momenten pauze. In dit schema zie je de tijden en de pauzes. Pauzeplekken zijn het atrium, de aula, de publieksvoorziening (boven bij de sporthal), het bordes, een aantal gangen en het schoolplein.

TRAP-weken

Een schooljaar op het Udens College is verdeeld in vier periodes. Na elke periode volgt de TRAP. TRAP staat voor Toetsen-, Repetities- en Activiteitenperiode. Tijdens deze week maak je proefwerken en/of schoolexamens, of neem je deel aan activiteiten. De data van de TRAP-weken vind je in de jaarkalender op de startpagina van jouw leerjaar. Het precieze programma hoor je steeds ruim van tevoren.

Lesuitval

Natuurlijk proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door activiteiten te plannen in TRAP-weken. Daarnaast zetten we onderwijsassistenten en vakdocenten in om lesuitval in andere weken op te vangen. Elk schooljaar voldoen we sowieso aan de onderwijstijd die het ministerie van Onderwijs voorschrijft.

Lees meer