School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. En dat is niet vrijblijvend. Op het Udens College geloven we in voorbeeldgedrag. Leidinggevenden laten het gedrag zien dat ze verwachten van medewerkers en medewerkers laten dit weer zien aan leerlingen. Zo komen de kernwaarden tot leven op school en leren we van elkaar. Veiligheid zien we als een voorwaarde om onze kernwaarden waar te maken.

Onze kernwaarden:
We zien en horen elkaar
We vertrouwen elkaar
We tonen verantwoordelijkheid naar elkaar

We zien en horen elkaar

We treden de snel veranderende wereld tegemoet vanuit een kleinschalige omgeving waarin we betrokken zijn bij elkaar. We kennen elkaar en hebben oog voor elkaar. Op onze school behandelen we elkaar met respect. Omdat we willen blijven leren, zijn we open naar elkaar als er dingen beter kunnen. We blijven voortdurend in gesprek over zaken die we belangrijk vinden. Ook koesteren we de dingen die we goed doen door ze te benoemen en door successen te vieren.

We vertrouwen elkaar

Groeien en ontwikkelen betekent losgelaten worden en steeds meer dingen zelf doen. Dat lukt alleen als je vertrouwen krijgt vanuit je omgeving. Dat vertrouwen geven we. Ook, misschien zelfs juist, als het spannend wordt.

Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden voor goed onderwijs en ontwikkeling. We creëren een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en erbij hoort.

We tonen verantwoordelijkheid naar elkaar

We willen dat leerlingen en medewerkers doordachte keuzes kunnen maken en daarbij rekening houden met anderen. Dat heeft alles te maken met het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan daarbij hand in hand, want loslaten en zelfstandigheid, zijn alleen mogelijk als de keuzes van de een niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. We stimuleren het bewustzijn bij leerlingen en medewerkers over welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook verantwoording (kunnen) afleggen. We durven naar elkaar en anderen aan te geven waarom we dingen doen en waarom op deze manier.

Lees meer over Waar wij voor staan.