School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onderwijsmodel Waldorf

De vrijeschoolvisie is dat je leert met je hoofd, je hart en je handen. Bij Waldorf ontwikkelen leerlingen zich cognitief, verbeeldend en actief. Naast de vakken uit het reguliere onderwijs is er ruimte voor creativiteit en het mens-worden. We schenken veel aandacht aan samenwerken, vitaliteit, autonomie, zelfvertrouwen en empathie.

Periodeonderwijs

Elke dag op Waldorf start met 1,5 uur periodeonderwijs. Je volgt drie weken periodeonderwijs over hetzelfde vak of thema, waardoor je je helemaal onderdompelt in de stof. De periodedocent vertelt en legt uit, jij schrijft aantekeningen in je periodeschrift. Als aanvulling maak je een tekening bij de stof, of je beeldt dingen die je leert fysiek uit.

Thuis schrijf je de aantekeningen over in je netschrift. Zo creëer je je eigen lesboek. Na drie weken start een nieuwe periode, over een nieuw vak. Alle vakken komen twee keer per jaar aan bod. Naast vakken als Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis volg je bijvoorbeeld ook sterrenkunde.

Vaklessen

Na het periodeonderwijs vervolg je je dag met een aantal vaklessen. Vakken die elke week terugkomen, waarin de docent jou bassistof aanreikt op het niveau dat bij je past. Want sommige lesstof leer je het beste door herhaling. Denk aan grammaticaregels of het toepassen van formules bij een vak als wiskunde. In de lessentabel zie je precies welk vak je hoeveel uur per week hebt. Op deze pagina vind je de tabel van klas 7 en van klas 8.

Creatieve vakken

In de middag staat er bewegingsonderwijs op het programma, of je volgt kunst- en ambachtsvakken. Daarvoor gebruiken we gedeeltelijk de ruimtes van Stichting Kunst en Co, in het centrum van Uden. Je krijgt vakken als drama, muziek, zang, danstaal, tekenen, textielbewerking en edelsmeden van professionals op dat gebied. Door expressief en creatief bezig te zijn creëer je de juiste omstandigheden in je lijf om alle ervaringen en de lesstof van de dag te verinnerlijken.

Begeleiding

Leerlingen, klassenleerkrachten en vakdocenten zorgen samen elke dag voor een veilige en persoonlijke sfeer op Waldorf. Daarnaast heb je elke periode, dus één keer in de drie weken, een persoonlijk gesprek met je klassendocent. Samen heb je het over je brede ontwikkeling: wat gaat er al goed, waar liggen nog verbeterkansen en hoe voel je je op school en daarbuiten? De klassendocent is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Als er meer ondersteuning nodig is, dan maken we dankbaar gebruik van het Ondersteuningsteam van het Udens College. Lees meer over extra ondersteuning.

Een andere vorm van begeleiding is loopbaanbegeleiding: lees hier meer over.

Kritische houding

De rode draad door ons onderwijs is vanuit een kritische houding kijken naar de wereld om je heen. Oordelen maar niet veroordelen. Personen, onderwerpen en standpunten van alle kanten onderzoeken en bezien, voordat je zelf een mening vormt. In onze ogen maakt je dat een rijker en completer mens.

Die kritische houding tonen we ook naar elkaar. En jij naar jezelf. Op Waldorf Uden krijg je geen cijfers. De leerkrachten geven je schriftelijke feedback en je praat met hen over je leerproces en je persoonlijke ontwikkeling. Wat gaat er al goed, en waar zie je kansen? Ook in het persoonlijke gesprek met je klassendocent komen deze vragen aan bod. We gebruiken Magister als leerlingvolgsysteem en je krijgt drie keer per jaar een woordrapport, waarin je docenten jouw ontwikkeling beschrijven.

“Waldorf biedt gewoon tof onderwijs. Creatief, en met diepgang. Je ontwikkelt jezelf op meerdere manieren en dat maakt je een completer mens.”
Yvette van Wijk – lid werkgroep Waldorf

Lesmateriaal

We zorgen goed voor de aarde waarop we leven, en denken daarbij aan de generaties na ons. Hierbij laten we ons inspireren door een citaat van Winston Churchill: “We shape our buildings, thereafter they shape us.” Als je aandacht hebt voor je omgeving, heb je aandacht voor jezelf en de ander. Een belangrijke reden waarom we in onze materiaalkeuze altijd voor kwaliteit gaan. We staan midden in de maatschappij, en zorgen dat je met meer dan voldoende gereedschap op weg kunt in de digitale wereld. Daarbij zien we de computer als middel, en niet als doel. Elkaar echt zien, dát vinden we belangrijk. Want meer verbinding leidt tot meer zingeving.