School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Bovenbouw havo/vwo

Aan het einde van leerjaar 3 kies je op havo en vwo een profiel voor de bovenbouw. Een belangrijke keuze, waarbij we jou natuurlijk ondersteunen. Na twee of drie jaar in de bovenbouw sluit je je loopbaan op het Udens College af met een eindexamen.

Profielen in de bovenbouw

Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma/vakkenpakket dat je voorbereidt op hoger vervolgonderwijs. Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, met vakken die voor alle profielen gelijk zijn. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels en maatschappijleer. Daarnaast is er een profieldeel, met vakken die kenmerkend zijn voor een bepaald profiel. En er zijn keuzevakken, die je zelf binnen het aanbod van onze school zelf kan invullen. De exacte mogelijkheden bekijk je via de profielkeuzeformulieren. Die vind je op de pagina van Loopbaanbegeleiding.

Vakken in de bovenbouw

In de bovenbouw krijg je de kans om je leerroute nog meer af te stemmen op je persoonlijke doelen. Je volgt een basisrooster, gebaseerd op je profielkeuze. Dit basisrooster vul je aan met keuze-uren. Tijdens keuze-uren werk je op een leerplein zelfstandig aan een vak, waarbij een vakdocent vragen beantwoordt. Je bepaalt in overleg met je coach en de vakdocenten welke keuze-uren je kiest.

Extra keuzemodules

In de niet-examenklassen in de bovenbouw volg je ongeveer 34 lessen. In de examenklassen ongeveer 30 lessen. Daarbovenop kun je kiezen uit enkele modules van 40 tot 100 uur. Om extra ervaringen op te doen, aan te sluiten bij je ambities of voor een betere voorbereiding op een vervolgopleiding. Het gaat om de volgende modules:

Extra vakken

Ook kun je de volgende (extra) vakken kiezen: muziek en tekenen als examenvak, wiskunde D, BSM (Bewegen Sport en Maatschappij), filosofie, Cambridge, DELF en Spaans.

Het eindexamen: PTA en examenreglement

Je sluit de middelbare school af met een eindexamen. Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen (SE) en het landelijk centraal examen (CE). In het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging daarvan per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE en het CE.

Zowel het PTA als het examenreglement zijn belangrijke documenten om door te nemen, voor leerlingen én ouders. Het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vind je via de link hieronder en is ook toegankelijk voor ouders en leerlingen in de ELO van Magister. Het examenreglement vind je ook hieronder. Natuurlijk besteden we in het eindexamenjaar ook op school aandacht aan alle afspraken rond het examen.

Overgangsbeleid en regeling doubleren