School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA en examenreglement havo/vwo

In het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging daarvan per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen).

PTA havo/vwo 2022-2023

Hieronder vind je de PTA in een nieuwe Excel-bestand (versie 2). In de handleiding lees je hoe dat je het bestand gebruikt.

Examenreglement