School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Loopbaanbegeleiding havo/vwo

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) komt elk leerjaar aan bod: in de basisgroep, vaklessen en coachgesprekken en via activiteiten en excursies. Samen ontdekken we nog beter wie jij bent en wat je interesses en kwaliteiten zijn.

Keuzemomenten op havo/vwo

Keuzes maak je elke dag, en zeker niet alleen bij LOB. Toch noemen we hier enkele mijlpalen voor leerlingen op havo/vwo. Belangrijke keuzemomenten waarbij we samen uitgebreid stilstaan.

In leerjaar 2: je kiest je onderwijsroute vanaf leerjaar 3.
Je kiest of je vanaf leerjaar 3 je weg vervolgt op havo, atheneum, vwo/projecten of gymnasium.

In leerjaar 3: je kiest je profiel voor de bovenbouw.
Je kiest welk profiel met bijbehorend vakkenpakket je volgt vanaf leerjaar 4.

In leerjaar 5 of 6: je kiest een vervolgopleiding.
Je kiest een opleiding binnen het vervolgonderwijs of stroomt door naar een ander niveau binnen het Udens College. Een tussenjaar nemen of gaan werken kan ook een optie zijn.

Profielkeuze

Je profielkeuze geef je aan in een profielkeuzeformulier. Die vind je hieronder.

Loopbaanactiviteiten

Als school organiseren we allerlei activiteiten waardoor leerlingen zichzelf kunnen voorbereiden op studiekeuzes. Denk aan oriëntatiedagen en speeddates met ouders en leerlingen. Lees meer.

Contact met de decanen

De leerlingcoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, ook als het gaat om loopbaanbegeleiding. Bij specialistische vragen neem je contact op met onze decaan.

Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die iets willen vertellen over hun eigen loopbaan of beroep. Interesse? Laat het ons weten!

De decanen van het havo/vwo zijn:
Saskia Zondag: s.zondag@udenscollege.nl
Lisanne Vellinga: l.vellinga@udenscollege.nl

Handige websites

ProfielkeuzetoolHandige tool om te kijken bij welke opleidingen je toegelaten wordt met jouw profiel.
Opendagenkalender Open dagen en meeloopdagen op het hbo en in het wo.
DUO Wat moet jij regelen als je gaat studeren en waar heb je recht op?
StudielinkInschrijven op hbo of wo.
Studiekeuze123Objectieve informatie over alle hbo- en wo-opleidingen in Nederland, inclusief kans op werk en interessetest.
Digidingen-desk
Handige website voor jongeren waar je alles vindt over wat je digitaal moet regelen, zoals studiefinanciering en je zorgverzekering.
StudeermeteenplanHandige site van de Rijksoverheid met stappenplannen hoe je tot een goede studiekeuze komt.
KiesMBOFilmpjes en info over mbo-opleidingen, kans op werk en een interessetest.
WilWeg Jouw startpunt voor studie, stage of tussenjaar in het buitenland.
TussenjaarKenniscentrumOnafhankelijke informatie over de mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar.
Tussenjaar nemen?Info van Rijksoverheid over wat moet je regelen als je een tussenjaar neemt.

Veelgestelde vragen

Als je door wil stromen van vmbo-t naar havo heb je alleen een diploma vmbo-t nodig. Er zijn geen aanvullende eisen meer. Wel adviseren we je om bij je pakketkeuze op vmbo al rekening te houden met een mogelijke overstap, en in een extra vak examen te doen. Ook is het belangrijk dat je bewust en gemotiveerd kiest voor de overstap. Doorstromen om je keuze voor een vervolgopleiding uit te stellen, is meestal geen goede basis voor succes.

Als je door wil stromen van havo naar vwo heb je alleen een havodiploma nodig. Er zijn geen aanvullende eisen meer. Wel adviseren we je om bij je profielkeuze op havo al rekening te houden met een mogelijke overstap, en in een extra vak examen te doen. Ook is het belangrijk dat je bewust en gemotiveerd kiest voor de overstap. Doorstromen om je keuze voor een vervolgopleiding uit te stellen, is meestal geen goede basis voor succes.

Met een havo-diploma op zak stromen de meeste leerlingen door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Sommigen kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dan start je meestal in leerjaar 2. Tot slot kun je na havo ook vwo gaan volgen. Daarvoor hoef je niet te voldoen aan aanvullende eisen, naast het behalen van je havodiploma.

Met een vwo-diploma kun je naar het wetenschappelijk onderwijs (wo). Dan volg je een opleiding aan een universiteit. We zien dat veel vwo-leerlingen kiezen voor een opleiding binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook dat is een goede optie, afhankelijk van het soort onderwijs dat het beste bij je past. Na het hbo kun je eventueel alsnog doorstromen naar de universiteit.

Wetenschappelijk onderwijs op een universiteit is vooral theoretisch en gericht op onderzoek doen. Er zijn meer hoorcolleges dan lessen, en docenten verwachten een zelfstandige studiehouding van je. Op het hbo werk je vaker met praktijkopdrachten en stages. Je ontwikkelt je beroepsvaardigheden, met als doel om na 4 jaar ook daadwerkelijk de arbeidsmarkt op te gaan. Er is meestal meer begeleiding en meer structuur dan op een universiteit.