School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

LOB-activiteiten havo/vwo

We organiseren allerlei activiteiten om leerlingen voor te bereiden op de studiekeuze die ze gaan maken. Hieronder een korte beschrijving.

HAN ProfielEvent

Derdejaarsleerlingen van de havo brengen een bezoek aan de Hogeschool van Nijmegen in het kader van de profielkeuze. Tijdens deze dag maken de leerlingen kennis met de verschillende sectoren van het vervolgonderwijs.

BIG Speeddate

BIG Speeddate is een bruisende avond op het Udens College waar leerlingen in gesprek gaan met ouders over hun beroep, de arbeidsmarkt en zeker ook over hoe ouders hun studiekeuze hebben gemaakt.

HBO Oriëntatiemorgen

Leerlingen van havo 4 kunnen vrijwillig deelnemen aan workshops gegeven door HBO-instellingen uit de regio.

Een mooie manier om kennis te maken met een interessegebied naar keuze.

Radboud Try Out

Leerlingen van vwo 4 maken kennis met studeren door een bezoek te brengen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Oriëntatiedagen

Alle leerlingen van leerjaar 3 gaan in mei op een korte snuffelstage. Zij doen dit in de richting van hun gemaakte profielkeuze. Leerlingen brengen hun netwerk in kaart, gaan zelf op zoek naar een geschikte plek en lopen twee dagen mee om zo inzicht te krijgen in hoe de wereld van werk in elkaar steekt.

Alumni Event

Tijdens het Alumni Event komen oud-leerlingen voor een dag terug naar het Udens College. Zij vertellen over hun opleiding en hun eigen studiekeuzeproces.