School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Havo/vwo in het kort

Je komt het gebouw van de sector havo/vwo binnen in het open atrium. Daarna zie je al snel de moderne sporthal en loop je door de domeinen van de verschillende leerjaren. Overal zie je leerlingen en docenten op een ontspannen manier samenwerken. Tijdens een coachgesprek, een les of een practicum. In een lokaal, een muziekstudio of op de leerpleinen.

Elkaar zien vinden we belangrijk! Daarom maak je op de sector havo/vwo deel uit van een bepaald domein: een kleinschalige, vertrouwde leeromgeving met bekende gezichten van steeds dezelfde leerlingen en docenten. Helemaal in lijn met ons onderwijsmodel. Elk domein bestaat uit een leerplein met daaromheen een aantal lokalen. Een klein schooltje binnen de grote school.

Coaching en leerdoelen

We hebben een onderwijsmodel dat aansluit bij wat een leerling kan en wil. Elke leerling heeft een persoonlijke coach die je helpt met je keuzes, en met wie je in de brugklas elke week een coachgesprek hebt. Naast dit individuele coachmoment heb je een paar keer week een basisgroep met je klas en de coach. Samen start je de dag.

Deze video geeft een indruk van het onderwijsmodel van het Udens College.

Op havo/vwo werken we met leerdoelen. Hierdoor weet je goed wat er van je wordt verwacht en krijg je gerichte, persoonlijke feedback waarmee je een volgende stap kunt zetten op je eigen ontwikkelroute.

Lees meer over ons onderwijsmodel.

Brugklassen havo/vwo

Op de sector havo/vwo hebben de volgende brugklassen:

 • Brugklas havo/vwo
 • Brugklas vwo projecten
 • Brugklas gymnasium

Lees meer over deze tweejarige brugklassen van havo/vwo.

Profielen bovenbouw

In leerjaar 3 kies je een profiel voor de bovenbouw. Op de sector havo/vwo hebben we deze profielen:

 • Natuur en techniek (NT)
 • Natuur en gezondheid (NG)
 • Economie en maatschappij (EM)
 • Cultuur en maatschappij (CM)

Extra keuzemodules

In de bovenbouw kun je kiezen uit interessante extra modules, zoals debatteren, onderwijskunde, internationalisering, UC foundation, Model European Parlement en Model United Nation, het Socratesprogramma en verdiepende talenprogramma’s als Cambridge en DELF.

Examenvakken

Naast de keuzemodules bieden we de volgende examenvakken: muziek, tekenen, Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), Wiskunde D, filosofie en Spaans.  

Ook daarom havo/vwo

 • We schenken veel aandacht aan internationalisering en wereldburgerschap.
 • Binnen ons onderwijs werk je regelmatig samen tijdens projecten.
 • De sector havo/vwo is een Gezonde school op het thema welbevinden.
 • Ons gebouw is nieuw, met modern ingerichte laboratoria en gymzalen.
 • Je kunt gebruik maken van onze eigen muziekstudio’s en een eigen podium.
 • We organiseren onderzoeksdagen voor alle vwo-leerlingen.
 • Treed op met de muziekklas in de Pul, en met examentoneel in Markant.
 • Je krijgt de kans om deel te nemen aan de Orion Music Awards.

Lees meer over activiteiten op havo/vwo.

Lees meer

Kijkje in de school

Bekijk hieronder de video voor een online rondleiding of bekijk de foto’s van het havo/vwo.

In deze video laten leerlingen de school zien aan nieuwe brugklassers.