School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA vmbo en examenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen).

PTA vmbo 2022-2023

Hieronder vind je per leerweg en leerjaar de PTA’s.

Examenreglement 2022-2023

Hieronder vind je het examenreglement. Ook zie je twee presentaties staan over de examenregels: een voor Basis/Kader en de andere voor Theoretisch/Gemengd.