School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA vmbo en examenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen). Die bestanden vind je hieronder. Onderaan de pagina vind je ook nog de PTA’s van schooljaar 2021-2022.

PTA vmbo 2022-2023

Hieronder vind je per leerweg en leerjaar de PTA’s.

Examenreglement 2022-2023

Hieronder vind je het examenreglement. Ook zie je twee presentaties staan over de examenregels: een voor Basis/Kader en de andere voor Theoretisch/Gemengd.

PTA vmbo 2021-2022

Sommige examenleerlingen zijn in leerjaar 3 al gestart met het PTA. Hieronder vind je daarom de PTA’s van 2021-2022. Deze zijn gebundeld per leerweg.