School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onderbouw havo/vwo

Op de sector havo/vwo hebben we drie soorten brugklassen. Daarnaast bieden we met Waldorf een vrijeschoolstroom aan, met een brugklas op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Welke brugklas je ook kiest: je bent altijd verzekerd van een goede start!

Vakken in de onderbouw

In leerjaar 1, 2 en 3 van de sector havo/vwo volg je elk jaar 13 tot 16 vakken. In de lessentabel zie je welke vakken dat zijn, en hoeveel lesuren er op het rooster staan.

Bij een aantal vakken concentreren we de uren van twee leerjaren in de praktijk in één jaar. Zo hebben we meer mogelijkheden om vakoverstijgend te werken en gaan we versnippering tegen.

Profielkeuze leerjaar 3

Aan het einde van leerjaar 3 kies je op havo en vwo een profiel voor de bovenbouw. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma/vakkenpakket dat je voorbereidt op hoger vervolgonderwijs. Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, met vakken die voor alle profielen gelijk zijn. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels en maatschappijleer. Daarnaast is er een profieldeel, met vakken die kenmerkend zijn voor een bepaald profiel. En er zijn keuzevakken, die je zelf binnen het aanbod van onze school zelf kan invullen.

In de derde klas besteden we volop aandacht aan de profielkeuze. Samen met je coach, de vakdocenten en je ouders kies je het profiel dat het beste bij jou en je ambities past. De exacte mogelijkheden per profiel bekijk je via de profielkeuzeformulieren. Die vind je op de pagina Loopbaanbegeleiding.

Cijfers en feedback

Je coach, je docenten en je ouders houden samen met jou je ontwikkeling in de gaten. In de onderbouw havo/vwo krijg je een mix van summatieve (cijfers) en formatieve feedback (feedback in woorden) op basis van leerdoelen. Dat betekent dat docenten mondeling of schriftelijk met je delen of je je leerdoelen hebt behaald. Of je aan een bepaald niveau voldoet, of dat je misschien nog stappen te zetten hebt in je leerproces. Samen bekijken jullie wat de beste vervolgstappen zijn voor je leerroute. Via onze elektronische leeromgeving Peppels en Magister houd je overzicht over je vooruitgang per vak.

“Op Peppels vind ik leerdoelen, feedback van docenten, verslagen van coachgesprekken en mijn planning. Handig, want zo heb ik altijd alles bij me.”
Rick – leerling brugklas havo/vwo

Advies overgaan

Aan het einde van elk leerjaar geeft het docententeam een advies over de beste vervolgroute, op basis waarvan de schoolleiding een definitief besluit neemt. De meeste leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar. Maar soms is blijven zitten of doorstromen naar een ander niveau of een andere opleiding de beste keuze. Natuurlijk altijd met voldoende begeleiding door je coach en/of de decaan.

Overgangsbeleid en regeling doubleren

Hieronder vind je het overgangsbeleid van de havo/vwo en de regeling doubleren.