School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onderbouw vmbo

Op de sector vmbo voel je je al snel thuis in één van onze brugklassen. Allemaal dakpanbrugklassen van twee jaar. Zo kun je rustig ontdekken welk niveau het beste bij je past.

Vakken in de onderbouw

In de onderbouw volg je een vast programma met 26 lessen van 45 minuten per week: het kerncurriculum. Dit programma bestaat uit theorievakken, lichamelijke oefening en beeldende vorming. In de lessentabel zie je precies welke vakken je elk leerjaar hebt. Daarnaast heb je ruimte om je eigen rooster in te vullen. Je kiest zelf voor een aantal persoonlijke uren, talenturen en/of ontwikkel/ondersteuningsuren.

Vakoverstijgende projecten

In leerjaar 1 en 2 werk je in een groepje aan projecten die niet bij één vak horen, maar over meerdere vakken of één bepaald thema gaan. Soms voer je een deel van een project uit buiten school. Door samenwerken, vakoverstijgend denken en het verbreden van je blik buiten de school, kom je tot de meest interessante resultaten!

Gezonde smoothie maken tijdens Gezonde School Challenge

De vakoverstijgende projecten in leerjaar 1:

  • De gezonde school: door verschillende activiteiten en uitdagingen met een hoge funfactor ontdek je hoe belangrijk een gezonde leefstijl is.
  • Groepsdruk: met o.a. interactief theater ‘klappen voor Bart’ leren leerlingen omgaan met groepsdruk.

De vakoverstijgende projecten in leerjaar 2:

  • De ontdekking van Uden: bijzondere workshops bij instanties en bedrijven in en rond Uden, zoals vliegbasis Volkel of skiberg De Schans. Je ontdekt een andere kant van je eigen leefomgeving.
  • Liefde en zo: via workshops over seksualiteit en relaties praat je met elkaar over het thema liefde. Een onderwerp dat iedereen raakt.

Keuze vervolgroute

Halverwege het tweede leerjaar kies je samen met je ouders en je coach een vervolgroute voor de bovenbouw. Er zijn twee hoofdrichtingen:

  • Beroepsgerichte leerweg: op basis- of kaderniveau.
  • Theoretischgerichte leerweg: met de gemengde leerweg of theoretisch niveau.

In alle gevallen kies je ook een bepaald profiel of vakkenpakket waarin je eindexamen doet. De precieze mogelijkheden bekijk je via de profielkeuzeformulieren en het keuzeformulier eindexamenvakken, onderaan deze pagina.

Cijfers en overgangsnormen

Je coach, de docenten en je ouders houden samen met jou je ontwikkeling in de gaten. Je werkt met leerdoelen en krijgt cijfers en feedback van de vakdocenten. Vervolgens geeft het docententeam aan het einde van een schooljaar een advies over de beste vervolgroute. Op basis daarvan neemt de schoolleiding een definitief besluit. In het eerste leerjaar blijven leerlingen in principe niet zitten. Een achterstand lossen we op met maatwerk in leerjaar 2. Ook de jaren daarna gaan de meeste leerlingen over. Soms is blijven zitten of doorstromen naar een ander niveau of een andere opleiding de beste keuze. Natuurlijk altijd met begeleiding door je coach en/of de decaan. 

Profielkeuzeformulier en overgangsnorm