School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Contact met school

Blijf via verschillende kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen de leerlingen en van het Udens College. Zelf contact opnemen met school kan natuurlijk ook. Stuur een e-mail naar de coach, vakdocent of afdelingsdirecteur. Of ga naar onze contactpagina.

Zelf contact opnemen

 • Voor leerlingen en ouders is de coach het eerste aanspreekpunt.
 • Uiteraard kunnen leerlingen ook contact opnemen met een vakdocent. In het rooster zien leerlingen de afkorting van de docent staan. Een leerling kan die afkorting in Outlook intoetsen en op die manier een mail sturen naar de vakdocent.
 • We hebben ook een overzicht van onze afdelingsdirecteuren, coördinatoren en domeincoaches: vmbo, havo/vwo en Waldorf Uden.
 • Daarnaast is er natuurlijk contact mogelijk via algemene ingangen: contactpagina.

Digital first

Goede communicatie vinden we belangrijk. Duurzaamheid ook. Daarom is digital first ons uitgangspunt: we verspreiden zo min mogelijk informatie op papier en communiceren in plaats daarvan digitaal.

 • Via e-mail delen we belangrijk nieuws van en over de school.
 • Op onze website is alle informatie over het Udens College te vinden.
 • Vijf keer per jaar ontvangen ouders een nieuwsbrief via e-mail.
 • Via sociale media delen we regelmatig leuke nieuwtjes.

Oudercontact

Wij hebben graag korte lijnen met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarom nodigen we hen meerdere malen per schooljaar uit bij een coachgesprek. We praten samen over hoe het met de leerling gaat en over resultaten, vervolgstappen en studieadviezen.

Naast de coachgesprekken waarvoor we ouders uitnodigen, organiseren we algemene ouderavonden over onderwerpen die belangrijk zijn in een bepaald leerjaar. Denk aan uitwisselingen of studiekeuze. En de ouderraad regelt elk jaar een thema-ouderavond voor alle ouders op het Udens College, bijvoorbeeld over social media of drugsgebruik onder jongeren.

Tijdens en naast ons onderwijs gebruiken we verschillende digitale systemen en elektronische leeromgevingen. Hierop verzamelen we informatie die we overzichtelijk delen met leerlingen en soms met ouders. Op de pagina Digitale omgevingen vind je een overzicht.

Een aantal keer per jaar voert de klassenleerkracht tienminutengesprekken met individuele leerlingen en hun ouders. De klassenleerkracht nodigt ouders of verzorgers hiervoor uit op school.

Daarnaast komen ouders en leerkrachten een aantal keer per jaar bij elkaar om ideeën uit te wisselen en te toetsen. En we organiseren regelmatig algemene ouderavonden over het vrijeschoolonderwijs. Daarnaast betekenen we samen iets voor leerlingen tijdens toneel- en dansavonden, excursies, open dagen, workshops en vieringen. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders informatie over alle belangrijke data.

Informatie over leerlingen in digitale omgevingen

In verschillende systemen staat informatie over de ontwikkelingen van de leerling, zoals Magister en Peppels. Lees hier meer over.

Informatieplicht

Als school hebben wij een informatieplicht aan de ouders van onze leerlingen. Ouders kunnen een beroep doen op de informatieplicht via de schoolleiding. In alle gevallen moeten wij ons houden aan specifieke rechterlijke uitspraken.

 • Bij een echtscheiding hebben beide ouders recht op communicatie met school. Wij sturen belangrijke informatie naar het huisadres van een leerling: het adres dat blijkt uit de administratie van school.
 • We gaan ervan uit dat de ene ouder, bij wie het kind woont, de andere ouder informeert over schoolse zaken. Als dat niet gebeurt, zijn wij verplicht om informatie te delen als de andere ouder daarom vraagt.
 • Voor ons als school staan de belangen van het kind voorop.

Privacy

School verzamelt gegevens van en over leerlingen om hen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met die informatie om. We houden ons aan de richtlijnen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er is een privacyteam op school, dat zich bezighoudt met het beleid rondom de privacy van leerlingen en medewerkers. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op het toepassen en naleven van de AVG.

Vragen, opmerkingen of zorgen over privacy binnen onze school? Neem contact op met het privacyteam, via privacy@udenscollege.nl. Of met de functionaris gegevensbescherming Erik Dirkx, via fg@orionscholen.nl.