School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Afdelingsdirecteuren en domeincoaches

Op de sector havo/vwo zijn er vijf afdelingsdirecteuren, die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de afdeling, bijvoorbeeld de brugklassen havo/vwo. Daarnaast heeft elk domein een domeincoach, bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen met vragen over de dagelijkse gang van zaken.

Domeincoach

Hans van Wijk

Domeincoach domein 1
havo/vwo leerjaar 1 en 2

Didi van Dongen

Domeincoach domein 2
havo/vwo leerjaar 1 en 2

Marlies Driessen

Domeincoach domein 3
havo/vwo leerjaar 2 en 3

Loek van Ochten

Domeincoach domein 4
havo/vwo leerjaar 2 en 3

Susan Pieterse

Domeincoach domein 5
vwo leerjaar 1 t/m 3

Jurgen Buring

Domeincoach domein 6
vwo leerjaar 1 t/m 3

Sebastian van Nunen

Domeincoach domein 7
havo leerjaar 4 en 5

Vera van der Spoel

Domeincoach domein 8
havo leerjaar 4 en 5

Koen Sieben

Domeincoach domein 9
vwo leerjaar 4 t/m 6

Maurice Doggen

Domeincoach domein 10
vwo leerjaar 4 t/m6

Afdelingsdirecteuren

Patricia Bijnen

Afdelingsdirecteur domein 1 en 2
havo/vwo leerjaar 1 en 2

Lieke Geurts

Afdelingsdirecteur domein 3 en 5
havo/vwo leerjaar 2 en 3

Peter Versantvoort

Afdelingsdirecteur domein 5 en 6
vwo leerjaar 1 t/m 3

Marlous Basart

Afdelingsdirecteur domein 9 en 10
vwo leerjaar 4 t/m 6

Imke Groenen

vervangend afdelingsdirecteur domein 7 en 8
havo leerjaar 4 en 5