School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Afdelingsdirecteuren en coördinatoren

Op de sector vmbo zijn er twee afdelingsdirecteuren in de onderbouw, en drie in de bovenbouw. Samen zorgen zij voor het beleid op school. Daarnaast werken er zowel in de onderbouw als in de bovenbouw vier coördinatoren, verdeeld over de verschillende afdelingen en niveaus. Bij hen kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met vragen over de dagelijkse gang van zaken.

Onderbouw basis/kader

Job van Zutven

Afdelingsdirecteur

Ilse van Heeswijk

Coördinator

Dirk van der Leest

Coördinator

Onderbouw theoretisch

Jean-Louis van der Veen

Afdelingsdirecteur

Janine van den Elsen

Coördinator

Robin Hakkenbroek

Coördinator

Bovenbouw basis/kader

Erik van Heeswijk

Afdelingsdirecteur

Loes van de Wiel

Afdelingsdirecteur

Antje Bernards-van Bakel

Coördinator

Maikel van Orsouw

Coördinator

Bovenbouw theoretisch

Marjolein Veraa

Afdelingsdirecteur

Ben van Boekel

Coördiantor

Angelique Röben

Coördinator