School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Burgerschap

Je komt verder door je in te leven in andere mensen. Door te luisteren en te kijken naar elkaar en samen te praten over overeenkomsten en verschillen. Die vaardigheden, en het bewustzijn dat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken, willen wij onze leerlingen meegeven. Dat noemen we burgerschapsvorming.

Burgerschap is van ons allemaal

Burgerschap hoort niet thuis bij één bepaald vak. Het is van ons allemaal. Samen besteden we aandacht aan hoe het ergens anders is. En ontdekken we hoe verschillende mensen denken. Bij aardrijkskunde denk je na over wat het betekent om geboren te worden in een ontwikkelingsland. Bij economie schrijf je een ondernemersplan op basis van de circulaire economie. En tijdens groepscoaching praat je over thema’s als klimaat, liefde, politiek en groepsdruk.

Misschien vind jij Black Lives Matters overdreven, maar heeft een klasgenoot juist hele nare ervaringen met discriminatie. En heb je er wel eens over nagedacht wat geloven in de Islam betekent voor leeftijdsgenoten? Door het over dit soort onderwerpen te hebben, leer je om te wisselen van perspectief. Om te kijken met de blik van een ander. En daardoor krijg je meer begrip voor elkaar, wie de ander ook is. Mooi toch?

Hijsen regenboogvlag als start GSA (Gender and Sexuality Alliance)- foto Henk Lunenburg DTV

Onze doelen

Op de sector vmbo hebben we de volgende doelen als het gaat om burgerschap:

  • Respect: je kunt je inleven in een ander en gaat met respect om met iemands eigendommen.
  • Betrokkenheid: je helpt een ander, ook als je daar niet direct iets voor terug krijgt. Je neemt verantwoordelijkheid voor de ander, bijvoorbeeld door hulp in te schakelen bij conflictsituaties.
  • Inzet: je bent betrokken bij de samenleving in Nederland, Europa en de wereld. Je weet hoe je daarin een actieve rol kunt spelen en hebt een eigen mening die je kunt beargumenteren.
  • Toekomstgerichtheid: je draagt bij aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving

Op de sector havo/vwo formuleren we de doelen rond burgerschap als volgt:

  • Kennis: we hebben weet van actuele nationale en internationale vraagstukken en internationale samenwerking.
  • Vaardigheden: we streven naar bewustzijn van onze eigen plek, inlevingsvermogen en verbondenheid. We durven verantwoordelijkheid te nemen en gaan communicatierisico’s niet uit de weg.
  • Houding: we kunnen het gesprek voeren over cultuur en identiteit, van perspectief wisselen en reflecteren op groepsprocessen.

Lees meer over wereldburgerschap bij de sectoren