School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Digitale omgevingen

Elke dag gebruik je verschillende digitale omgevingen van school om bij belangrijke informatie te komen. Welke dat zijn per sector, lees je hier.

Peppels

Op vmbo, havo en vwo gebruik je onze elektronische leeromgeving (ELO) Peppels: een digitaal platform met aanvullend (les)materiaal.

 • In de onderbouw havo/vwo vind je op Peppels alle leerdoelen per vak en formatieve feedback van docenten. Je kunt Peppels ook gebruiken als agenda en als verzamelplek voor LOB-opdrachten en verslagen van coachgesprekken.
 • In de bovenbouw havo/vwo gebruik je Peppels vooral om de inhoud van coachgesprekken vast te leggen.
 • Op het vmbo gebruik je Peppels als digitaal portfolio voor loopbaanontwikkeling. Als je na het Udens College doorstroomt naar een vervolgopleiding, kun je met dit portfolio laten zien hoe je de afgelopen vier jaar bent gegroeid.

Leerlingen hebben een account om in te loggen op Peppels. Als een ouder mee wil kijken, kan dat via het account van het kind.

Magister

Magister is ons schoolbrede informatie- en leerlingvolgsysteem. Hier verzamelen we basisgegevens van ouders en leerlingen en informatie over aanwezigheid, extra ondersteuning en resultaten van leerlingen. Daarnaast vind je het rooster en planners of studiewijzers in Magister.

Een deel van de gegevens in Magister kunnen leerlingen en ouders digitaal bekijken, via een eigen toegangsaccount. Ouders ontvangen hun gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail. Het wachtwoord wijzigen of een nieuw wachtwoord aanvragen kan via ‘mijn gegevens’ op de openingspagina van Magister. Of neem contact op met de administratie van school. Leerlingen ontvangen hun inloggegevens via school.

Goed om te weten over Magister:

 • Cijfers op Magister zijn een momentopname.
 • Cijfers kunnen door het inhalen of herkansen van toetsen veranderen.
 • Docenten kunnen cijfers achteraf aanpassen, als zij een fout gemaakt hebben.
 • Proefwerken, schoolexamens en overhoringen hebben een eigen weegfactor, die staat bij de betreffende toets.
 • Het rooster verandert tijdens het schooljaar. Wijzigingen zie je op Magister.
 • Door in te loggen op Magister gaan gebruikers akkoord met de voorwaarden.
 • Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen geen rechten ontlenen aan informatie op Magister.
 • Bij onjuiste informatie op Magister nemen ouders contact op met de administratie, de vakdocent of de leerlingcoach.

Alle apps

Op school gebruik je zelf naast Magister en Peppels allerlei applicaties. Deze vind je op de pagina Myapps.

Website

Op deze website (www.udenscollege.nl) vind je alles over het Udens College.

Helpdesk ICT

Heb je problemen met je laptop of applicaties? Lees dan meer over onze helpdesk ICT en handleidingen bij Voorzieningen.