School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onderwijs Waldorf Uden

Je bent van harte welkom bij Waldorf Uden! Wij bieden vrijeschoolonderwijs aan leerlingen in de onderbouw van vmbo-theoretisch, havo en vwo. Onderwijs waardoor je je ontwikkelt als compleet persoon, via hoofd, hart en handen.

Tweejarige brugklas

Met het advies vmbo-theoretisch, havo of vwo kun je starten in onze brugklas, die bij Waldorf de zevende klas heet. Eigenlijk de zevende én de achtste klas, want de brugperiode duurt twee jaar. Je zit met leerlingen van alle drie de niveaus in een groep, en werkt aan dezelfde vakken en onderwerpen. Je docenten bieden voldoende uitdaging, of zorgen juist voor extra ondersteuning. Zo ontwikkel jij je op een manier die bij je past.

Voor leerlingen met niveau vmbo-t duurt de onderbouw bij Waldorf twee jaar. Na twee jaar stromen zij door naar de bovenbouw. Leerlingen met havo- of vwo-niveau volgen drie jaar les in de onderbouw. Tijdens alle leerjaren zitten leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in één klas.

“Ik ben blij dat ik gekozen heb voor Waldorf, omdat ik hier écht mezelf kan zijn.”
Pim – leerling zevende klas Waldorf

Wanneer past Waldorf bij jou?

Iedereen met het advies vmbo-t, havo of vwo is welkom. Op de vrijeschool hoef je niet creatief te zijn. Kunstzinnigheid zien we als middel om de lesstof te verinnerlijken, niet als doel. Je moet er wel voor open staan om creatief bezig te gaan. Tekenen, zingen en dansen zijn vaste onderdelen van de week, dus het is fijn als je dit graag doet.

Helaas hebben we geen mogelijkheden voor leerlingen met basis- of kaderniveau. Die niveaus vragen om een andere manier van onderwijs geven, die wij binnen Waldorf niet kunnen bieden. Heb je basis- of kaderadvies? Kijk dan eens bij de brugklas basis/kader of de brugklas kader/theoretisch op onze sector vmbo.

Na de onderbouw

Op dit moment bieden we bij Waldorf alleen vrijeschoolonderwijs aan onderbouwleerlingen. Werk je na twee jaar Waldorf op vmbo-t-niveau? Dan stroom je na de achtste klas door naar de bovenbouw. Heb je niveau havo of vwo? Dan duurt de onderbouw drie jaar, en stroom je na de negende klas door naar de bovenbouw.

Van Waldorf naar vmbo-thereotisch

Voor leerlingen met niveau vmbo-t duurt de onderbouw op de vrijeschool twee jaar. Na de achtste klas stroom je door naar de derde klas van ons reguliere vmbo-t. Wil je vrijeschoolonderwijs blijven volgen? Dan kun je overstappen naar een andere vrijeschool in de regio, bijvoorbeeld het Karel de Grote College in Nijmegen. We hebben goede contacten met deze school, dus grote kans dat de overstap soepel verloopt.

Van Waldorf naar havo of vwo

Heb je aan het einde van de achtste klas niveau havo of vwo? Dan vervolg je je weg op Waldorf in klas negen: voor jou het laatste jaar van de onderbouw. Daarna stroom je door naar het reguliere havo of vwo. Of je kiest ook in de bovenbouw voor vrijeschoolonderwijs, bijvoorbeeld op het Karel de Grote College in Nijmegen.

Overstap bovenbouw

Als je in de onderbouw op Waldorf hebt gezeten, voldoe je aan dezelfde eindtermen als leerlingen uit de reguliere onderbouw. Qua niveau is de overgang naar de reguliere bovenbouw niet anders dan voor leerlingen uit de reguliere onderbouwstroom. En jouw coach in de bovenbouw helpt je natuurlijk om een goede start te maken.

Op elke plek binnen het Udens College hebben wij oog voor wie jij bent en hoe het met je gaat. Op Waldorf én binnen onze reguliere onderwijsstroom. Alle leerlingen krijgen individuele begeleiding van een coach of een klassenleerkracht. Omdat wij het belangrijk vinden dat jij jouw persoonlijke talenten en ambities ontwikkelt!

Overgangsnormen

Vanuit onze visie vinden we doubleren niet vaak zinvol. We gaan ervan uit dat elk kind zich ontwikkelt en dat maakt blijven zitten onnodig. Mis je cognitieve kennis? Dan lossen we dat op door maatwerk en extra ondersteuning in de volgende klas. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het nuttig zijn om het jaar over te doen.