School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Loopbaanbegeleiding vmbo

We vinden het belangrijk dat je weet wie je bent, en waar je naartoe wil. Daarom staat loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) elk leerjaar op het programma. In je loopbaandossier maak je jouw ontwikkeling zichtbaar. Trots de toekomst tegemoet!

Keuzemomenten op vmbo

Keuzes maak je elke dag, en zeker niet alleen bij LOB. Toch noemen we hier een aantal mijlpalen voor leerlingen op het vmbo. Belangrijke keuzemomenten waarbij we samen uitgebreid stilstaan.

In leerjaar 2: je kiest een profiel of vakkenpakket.
Op basis/kader- of kader/theoretisch-niveau kies je je profiel voor de bovenbouw. Op theoretisch/havo-niveau kies je welke vakken je in het derde leerjaar laat vallen.

In leerjaar 3: je kiest je eindexamenvakken.
Op theoretisch/havo-niveau kies je nog één of twee vakken die je in het eindexamenjaar laat vallen.

In leerjaar 4: je kiest een vervolgopleiding.
Je stroomt door naar een ander niveau op het Udens College, kiest voor een vervolgopleiding op het mbo, een tussenjaar, of gaat werken.

Profielkeuze en pakketkeuze

Onderstaande formulieren horen bij de bovengenoemde keuzemomenten.

Loopbaanactiviteiten

Als school organiseren we allerlei activiteiten waardoor leerlingen zichzelf kunnen voorbereiden op studie- en beroepkeuzes. Denk aan stages, meeloopdagen, oud-leerling-carrousel en het netwerk- en loopbaanevent UConnect. Lees meer.

Contact met de decanen

De leerlingcoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, ook als het gaat om loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Bij specialistische vragen neem je contact op met één van onze decanen.

Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die iets willen vertellen over hun eigen loopbaan of beroep. Interesse? Laat het ons weten!

Lindsay en Nienke zijn de decanen van het vmbo:

Lees meer over onze visie op LOB.

Handige websites

Opendagenkalender Alle info over open dagen en meeloopdagen op mbo.
Duo Wat moet je regelen als je gaat studeren? Waar heb je recht op?
MijnIntergrip De plek voor LOB-activiteiten, je Digitaal Doorstroomdossier en je Loopbaandossier.
LC Data Maak een interessetest en een geschiktheidstest, om erachter te komen welke werkrichtingen bij jou passen! Vraag je coach of decaan hiernaar.
Match2gether  Vind en regel alles voor je stage in de bovenbouw.
Stagemarkt   Vind erkende leerwerkbedrijven voor je bbl-opleiding.
Kiesmbo   Informatie over alle mbo-opleidingen in Nederland: filmpjes, beschrijvingen, kans op werk én een interessetest!

Veelgestelde vragen

Bol en bbl zijn twee verschillende leerwegen binnen het mbo. Als je een vmbo-diploma hebt behaald, op welk niveau ook, kun je kiezen voor één van beide leerwegen. Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Hier ga je de hele week naar school, en loop je stage. Dat kan een stage zijn van één dag in de week, of van een lange periode achter elkaar. Bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Hier werk je bij een bedrijf of instelling, in een leerbaan. Naast je leerbaan ga je nog één dag in de week naar school voor theorielessen. Voor bbl heb je een arbeidsovereenkomst nodig bij een erkend leerbedrijf.

Om een leerwerkplek te vinden ga je naar www.stagemarkt.nl. Daar vind je vacatures van erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf is een bedrijf dat door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is erkend om leerbedrijf te mogen zijn. Je kunt zoeken op elk niveau en binnen elke sector, in de regio waar je woont. Een andere optie is om via de bbl-opleiding die je volgt in contact te komen met bedrijven met een leerwerkplek. Vraag zelf even na bij je opleiding of dit mogelijk is.

Met een vmbo-diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een basisdiploma geeft toegang tot mbo niveau 2, een kader- of een theoretisch diploma tot mbo niveau 3-4. Heb je geen diploma gehaald? Dan start je op de entreeopleiding, ook bekend als mbo niveau 1. Met een entreediploma stroom je door naar niveau 2, en uiteindelijk ook naar niveau 3-4.

Met een vmbo-t diploma kun je ook doorstromen naar havo 4, op het Udens College óf een andere school. Binnen het Udens College ben je als interne doorstromer verzekerd van een plek op havo. Ga je voor een andere school, dan ben je daar een externe instromer en gelden er andere voorwaarden. Vraag deze zelf even na bij de school van je keuze.

Sinds een paar jaar heb je altijd een plekje bij de mbo-opleiding van je keuze, als je je vóór 1 april aanmeldt. Let op: dit geldt niet voor quotum- en selectieopleidingen. Een quotumopleiding is een opleiding met een beperkt aantal plekken. Een selectieopleiding heeft aanvullende eisen, zoals een portfolio, een auditie of een toelatingstest. Vooral bij deze opleidingen is het slim om je vroeg aan te melden. Misschien kom je na de selectie op een wachtlijst terecht of word je helaas afgewezen. Dus zorg altijd voor een plan B, voor als je niet wordt aangenomen op de opleiding van je eerste keuze.

Als je door wil stromen van vmbo-t naar havo heb je alleen een diploma vmbo-t nodig. Er zijn geen aanvullende eisen meer. Wel adviseren we je om bij je pakketkeuze op vmbo rekening te houden met een mogelijke overstap door in een extra vak examen te doen. Kennis van een extra vak maakt je start op havo steviger. Ook is het belangrijk dat je bewust en gemotiveerd kiest voor de overstap. Doorstromen om je keuze voor een vervolgopleiding uit te stellen, is meestal geen goede basis voor succes. Toewerken naar een specifieke hbo-opleiding wel. Of misschien wil je graag je basisniveau verhogen door nog wat langer algemene vakken te volgen.

Voor alle www.kiesmbo.nl informatie over vervolgopleidingen kun je terecht op Op deze website kun je filmpjes bekijken over opleidingen, lezen wat de opleidingen inhouden en ook zie je baan- en stagekansen per regio.

Wil je specifiek informatie over een mbo-instellingen? Raadpleeg dan de website van de betreffende instelling. In onze regio kennen we de volgende grote ROC’s: Koning Willem I College, Summa College en ROC Nijmegen. De vakscholen in onze regio zijn: Sint Lucas, Yuverta en De Rooi Pannen. Daarnaast kennen we nog specifiekere vakopleidingen zoals Vakopleiding Techniek, SVO (vakopleiding Food) en Schilders vakopleiding Rosmalen.