School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

LOB-activiteiten vmbo

We organiseren allerlei activiteiten om leerlingen voor te bereiden op de studie- en beroepskeuze die ze gaan maken. Hieronder een korte beschrijving.

UConnect

Tijdens dit jaarlijkse evenement zijn ruim 50 bedrijven uit de regio Uden een hele dag aanwezig. Het doel? Leerlingen kennis laten maken met organisaties, inzicht geven in verschillende beroepen én hen leren netwerken.

Een van de deelnemers bij UConnect 2022

Tijdens UConnect gaan leerlingen in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven. om een mogelijk vervolg te regelen. Een meeloopdag, een stage, of misschien zelfs een leerwerkplek voor hun bbl-opleiding op het mbo.

Als bedrijf of organisatie meedoen aan UConnect? Of eerst meer weten? Neem contact op met onze relatiebeheerder voor bedrijven en instellingen: Lindsay van Dalen via uconnect@udenscollege.nl.

Meeloopdag

In leerjaar 2 lopen alle leerlingen een dag mee met een beroepsbeoefenaar van wie zij vinden dat hij of zij een interessant beroep heeft. Zo ontdekken leerlingen welke taken er bij de baan horen, hoe een werkdag eruitziet en of de baan iets voor hen zou kunnen zijn. In de klas besteden we aandacht aan het eigen netwerk van leerlingen en de beroepen die daarin voorkomen, om opties voor een meeloopdag te onderzoeken. Daarnaast is UConnect een mooie kans om contacten op te doen.

Mbo-beurs

De mbo-beurs is er speciaal voor derdejaars leerlingen, zodat zij een beter beeld krijgen van het aanbod mbo-opleidingen in onze regio. Meer dan 40 opleidingen presenteren zich tijdens deze avond, aangevuld met stands van ROC’s en vakopleidingen. Leerlingen bezoeken in verschillende rondes opleidingen die voor hen mogelijk interessant zijn. Ook ouders zijn van harte welkom: zij vormen een belangrijke schakel in het studiekeuzeproces in de bovenbouw.

Stages

In leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan leerlingen twee weken op beroepsoriënterende stage. Ze kijken en werken mee, worden ondergedompeld in de praktijk en ervaren hoe het is om écht in een bedrijf of instelling aan de slag te gaan.

In leerjaar 3 van de gemengde/theoretische leerweg lopen leerlingen één week stage, binnen een werkveld van hun interesse. Ze ervaren hoe het is om te werken in plaats van op school te zitten en hoe ze geleerde theorie in de praktijk kunnen brengen. Hun ervaringen borgen ze in het stageboekje.

Proefstuderen

Door proefstuderen ervaren leerlingen in BKT4 hoe het is om te studeren in het mbo. In de derde klas hebben zij zich georiënteerd op verschillende interessegebieden en een richting gekozen. Tijdens het proefstuderen krijgen ze een beroepsgerichte opdracht die past bij deze opleidingsrichting. En dan: op een mbo-manier aan de slag! Zo krijgen leerlingen een goed beeld van een opleiding en kunnen zij een nóg beter onderbouwde studiekeuze maken.

Oud-leerlingcarrousel

Tijdens de oud-leerlingcarrousel komen ruim 40 oud-leerlingen terug naar het Udens College. Ze geven vierdejaars leerlingen informatie over de mbo-opleiding die zij zijn gaan volgen en delen hun ervaringen. Onze leerlingen gaan in carrouselvorm met studenten van drie verschillende opleidingen in gesprek.

Podcasts

In ongeveer 15 minuten hoor je het verhaal van een oud-leerling van het Udens College. Welke studie is hij of zij gaan doen? Hoe bevalt dat? Wat is er anders dan op het vmbo? Wat moet je goed kunnen of leuk vinden voor de opleiding? En welke tips zijn er voor toekomstige studenten? De antwoorden krijg je tijdens het luisteren! Alle gesprekken vind je op Spotify via Udens College | Podcast op Spotify.