School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Onze afspraken: schoolcultuur

Een gezonde en veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers, waar we respect hebben voor elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Daarom hebben we samen afspraken gemaakt, die gelden voor iedereen op onze school.

Roken, alcohol en drugs

Wij dragen graag bij aan een gezonde leefstijl. Daarom hebben we duidelijke regels over roken, alcohol, drugs en andere genotsmiddelen. De afspraken hieronder gelden voor zowel leerlingen als medewerkers van de hele school.

Deze afspraken gelden ook tijdens door school georganiseerde activiteiten, zoals uitwisselingen en schoolfeesten. Overtreed je de regels? Dan ondernemen wij passende acties. Die variëren van een gesprek met je ouders tot schorsing.

  • Je mag niet roken of vapen op school, op het schoolterrein en in de directe omgeving van de school. Sinds 1 januari 2024 is het ook niet meer toegestaan om een vape bij je te hebben op school.
  • Je mag geen alcohol kopen, verkopen of gebruiken in en rond de school.
  • Je mag geen drugs kopen, verkopen of gebruiken in en rond de school.
  • Je mag niet gokken in en rond de school.

Telefoongebruik

Tijdens de les zit je telefoon in de daarvoor bestemde telefoonzak. Hiermee bereiken we dat je tijdens de les niet afgeleid wordt. Bij Waldorf Uden is je telefoon de hele schooldag opgeborgen.

Natuurlijk is het soms makkelijk om iets op te zoeken of te laten zien op je mobiel. Of en wanneer dat mag, bepaalt de vakdocent of een andere medewerker van school. In de pauzes gebruik je je mobiel naar eigen inzicht.

Sociale media

Op sociale media gelden dezelfde waarden en normen als in het echte leven. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op het Udens College: leerlingen én medewerkers. Dus je plaatst en verspreidt geen berichten of filmpjes met onbeschaafd taalgebruik, of die schadelijk kunnen zijn voor anderen. En je houdt je aan de richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidopnames, de afspraken over social media en aan het pestprotocol.

Beeldmateriaal

Wij vragen aan alle ouders en aan leerlingen vanaf 16 jaar of we beeldmateriaal waarop de leerling herkenbaar is vastgelegd mogen gebruiken voor onze communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld op de website, op posters, social media of in de schoolgids. Natuurlijk spelen we dit foto- of filmmateriaal niet door aan derden.

Onderwijsovereenkomst

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier sluiten leerling(en), ouders en school een onderwijsovereenkomst. Die houdt in dat een leerling het recht heeft om onderwijs te volgen en eindexamen te doen. En dat ouders ervoor zorgen dat hun kind(eren) en zij zelf de regels naleven die op school gelden.

Leerlingenstatuut

Alle rechten en plichten van leerlingen vind je in het leerlingenstatuut van het Udens College. Bijvoorbeeld wat leerlingen van docenten mogen verwachten, en andersom. En regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en privacy.

Belangrijke documenten

Hieronder vind je protocollen over ICT-gedragscode, sociale media en ook het leerlingenstatuut. In het Sociaal veiligheidsplan lees je meer over hoe we omgaan met onder andere pesten, discriminatie en diversiteit.

Waar wij voor staan

Wil je meer weten over onze kernwaarden en visie? Lees dan meer bij Waar wij voor staan.