School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen voor alle leerlingen van het Udens College.

Herfstvakantie25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie27 december t/m 7 januari
Carnavalsvakantie28 februari t/m 4 maart
Pasen17 en 18 april
Koningsdag27 april (in meivakantie)
Meivakantie25 april  t/m 6 mei
Hemelvaart26 en 27 mei
Pinksteren5 en 6 juni
Zomervakantie25 juli t/m 4 september

Extra roostervrije dagen per sector (studiedagen docenten)

Havo/vwo5 oktober, 24 maart en 8 juli
Waldorf Uden5 oktober, 24 maart en 8 juli
Vmbo5 oktober, 7 juni en 8 juli