School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en feestdagen 2022-2023

Vakanties en vrije dagen voor alle leerlingen van het Udens College.

Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie26 december t/m 8 januari
Carnavalsvakantie20 februari t/m 24 februari
Pasen9 en 10 april
Koningsdag27 april (in meivakantie)
Meivakantie24 april  t/m 5 mei
Hemelvaart18 en 19 mei
Pinksteren28 en 29 mei
Zomervakantie17 juli t/m 25 augustus

Extra roostervrije dagen per sector 2022-2023 (studiedagen docenten)

Havo/vwo5 oktober, 21 maart en 30 juni
Waldorf Uden5 oktober, 21 maart en 30 juni
Vmbo5 oktober en 30 juni