School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Medezeggenschap

Ons onderwijs maken we samen. We praten erover met leerlingen en we betrekken hen bij het organiseren van activiteiten. Ook voor ouders zijn er verschillende manieren om betrokken te zijn. Door van gedachten te wisselen of in een adviserende of beslissende rol. Samen maken we onze school nog beter!

Leerlingenraad

De leerlingenraad denkt actief mee over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over regels en afspraken en het aanbod in de kantine. Leden vergaderen met de directie en maken deel uit van de MR en de deelraad. Samen met de evenementencommissie organiseert de leerlingenraad activiteiten, zoals het jaarlijkse schoolfestival, de kerstactie en evenementen rond Sinterklaas, Paarse Vrijdag en Valentijnsdag. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit verschillende leerjaren. Zit je in de bovenbouw? Dan mag je je lidmaatschap inzetten als maatschappelijke stage.

De leerlingenraad een vraag stellen, een idee delen of lid worden? Stuur voor vmbo een bericht naar leerlingenraadvmbo@udenscollege.nl en voor havo/vwo naar leerlingenraad@udenscollege.nl.

Ouderraad

De ouderraad vormt een belangrijke brug tussen ouders en school, en tussen ouders van beide sectoren. Zes keer per jaar vergaderen ouders van leerlingen op vmbo en havo/vwo met de directie over belangrijke, algemene schoolse thema’s. De onderwerpen lopen uiteen van het rooster tot aan de besteding van coronagelden of de organisatie van de TRAP. Dat levert goede gesprekken op, met nieuwe inzichten aan beide kanten. 

“De directie luistert écht naar ons. Door te overleggen snappen we elkaar en ontstaan er nieuwe ideeën die leiden tot beter onderwijs.”
Ivon van der Loo – voorzitter ouderraad

De ouderraad is ook actief op de jaarlijkse open dag. Leden delen vanuit ouderperspectief hun blik op het Udens College met ouders van toekomstige leerlingen. Ook als bestuursleden een bezoek brengen aan school staan afgevaardigden van de ouderraad klaar om hen te woord te staan. Een mooie manier om zichtbaar betrokken te zijn bij de dagelijkse onderwijspraktijk. 

De ouderraad een vraag stellen, een idee delen of lid worden? Stuur een e-mail naar ouderraad@udenscollege.nl. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

MR en deelraden

In de medezeggenschapsraad (MR) denken ouders samen met docenten mee over het beleid van school. De MR adviseert het bestuur van het Udens College over onderwijskundige doelen, de hoofdlijnen van de begroting en andere belangrijke zaken als de aanstelling van leidinggevende medewerkers of een verbouwing. In sommige gevallen hebben de MR-leden een beslissende stem. De MR bestaat uit vier medewerkers van school, twee ouders en twee leerlingen. De voorzitter is Wim Dortmans: w.dortmans@udenscollege.nl.

Op beide sectoren is er een deelraad. De deelraad is op dezelfde manier samengesteld als de MR en geeft advies aan de sectorleiding over zaken die spelen binnen de sector. De voorzitter van de deelraad op vmbo is Danielle Andersen. Op havo/vwo is dat Margriet van den Heuvel.

De deelraad een vraag stellen, een idee delen of lid worden? Stuur voor vmbo een bericht naar deelraadvmbo@udenscollege.nl en voor havo/vwo naar deelraadhv@udenscollege.nl.

Klankbordgroepen

Als ouder laagdrempelig meepraten over onderwijsontwikkelingen op de sector havo/vwo en bij Waldorf Uden? Dat kan in onze klankbordgroepen. In een klankbordgroep zitten ouders met kinderen in hetzelfde domein of leerjaar. Deze groep komt drie keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen over recente vernieuwingen op school. Hoe bevalt de manier waarop we werken? En welke kansen zien we om het onderwijs nog beter vorm te geven? Bij de klankbordgroepen zijn naast ouders en schoolmedewerkers ook leerlingen aanwezig om hun kijk op schoolse zaken te delen.

Ook deelnemen aan de klankbordgroepen? Voor de bijeenkomst ontvangen ouders een uitnodiging. Of neem contact op met de afdelingsdirecteur voor informatie over de eerstvolgende bijeenkomst.