School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Dit zijn wij

Elke dag gaan zo’n 2800 leerlingen en 370 medewerkers naar het Udens College. We onderscheiden ons door de aandacht die we steken in coaching en de manier waarop we omgaan met elkaar. Alles wat we doen is erop gericht om leerlingen te helpen gelukkige wereldburgers te worden.

Op het Udens College bieden we leerlingen een groot aantal opleidingen, van vmbo-basis tot en met gymnasium. Voor de leerwegen van het vmbo fietsen ze naar onze locatie aan het Kleinveld. Havo, vwo en gymnasium volgen ze aan de President Kennedylaan. Sinds 2021 bieden we ook vrijeschoolonderwijs aan voor vmbo-t, havo en vwo in de lokalen van Waldorf Uden, in het gebouw van de sector havo/vwo.

Aansluiten bij leerlingen

Met ons onderwijs willen we aansluiten bij wat elke leerling kan en wil. We geven ieder kind ruimte om eigen keuzes te maken en praten daarover om bewust een volgende stap te kiezen. Daarbij schenken we aandacht aan talenten, ambities en sociale vaardigheden.

Leerlingen hebben op onze school wekelijks een individueel coachgesprek én volgen groepscoaching. Coaching is dan ook één van de speerpunten van ons onderwijsmodel. Daarnaast hebben we uiteraard aandacht voor onze onderwijsresultaten. De basis op orde, zo noemen we dat.

Warm en betrokken

Onze gebouwen ogen groot, maar onze school is kleinschalig georganiseerd waardoor we elkaar goed kennen. De domeinen vormen een vaste plek voor kleinere groepen leerlingen van havo/vwo en Waldorf. Op de sector vmbo hebben de verschillende afdelingen een eigen vleugel in de school. Zo voelt elke leerling zich snel thuis op een vertrouwde plek in het gebouw.

We vormen een stabiele organisatie, die leerlingen veiligheid én uitdagingen biedt. Typisch Udens College? De collegiale, warme sfeer in de school en de grote betrokkenheid bij elkaar en onze omgeving. Daar zijn we trots op!

Eigenaarschap

De leerling is het vertrekpunt. We zien het als onze verantwoordelijkheid om elk kind passende onderwijskansen te bieden. Zodat iedereen met plezier naar school komt. Ook onze medewerkers, voor wie wij een goede werkgever willen zijn. Daarbij némen we niet alleen verantwoordelijkheid, we géven die ook. Leerlingen en medewerkers krijgen ruimte, ervaren eigenaarschap en staan zelf aan het roer van hun persoonlijke ontwikkelroute.

Lees ook: Waar wij voor staan