School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Visie Waldorf

Jij bent meer dan een hoofd met kennis. Je hebt ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Met het vrijeschoolonderwijs op Waldorf spreken we jouw hele persoon aan. Via je hoofd, je hart en je handen.

Complete ontwikkeling

Onderwijs via je hoofd, hard en handen. Wat betekent dat?

  • Hoofd staat voor kennis, inzicht, betekenis, bewustwording en reflecteren.
  • Hart staat voor betrokkenheid, passie, beleving, bezieling en vertrouwen.
  • Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, oefenen en doen.

Wij brengen deze drie dimensies allemaal in beweging, en zo ontwikkel jij jezelf als compleet mens. Dat is precies wat wij willen bereiken met het onderwijs op Waldorf.

Aansluiten bij ontwikkelfases

Ons onderwijs is gebaseerd op een antroposofische mensvisie. Grondlegger daarvan is de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Zijn doel? Kinderen laten opbloeien tot sociaalvaardige, kritische en zelfstandige volwassenen én daarbij hun zielenleven tot volle ontwikkeling laten komen. Op school is daarvoor lesstof nodig die aansluit bij de ontwikkelfase waarin je je bevindt. We onderscheiden drie verschillende fases:

  • Van 0 – 7 jaar: je ontwikkelt een sterk fysiek lichaam.
  • Van 8 – 14 jaar: je ontwikkelt een sterk gevoelsleven.
  • Van 15 – 21 jaar: je ontwikkelt een eigen persoonlijkheid.

Natuurlijk zijn al deze ontwikkelingen tijdens je hele leven belangrijk. Maar het accent verschilt per fase, en daar stemmen wij ons onderwijs op af. Bijvoorbeeld door in de zevende klas onze lessen vorm te geven rond het thema ‘ontdekkingsreizen’. Precies op het moment dat je enorm veel nieuwe ervaringen opdoet op school en over jezelf.

Daarnaast zorgen we in het dagrooster voor een ritme van in- en uitademing. Lesstof die vraagt om concentratie en inspanning plaatsen we naast stof die ontspannend kan werken. En er is veel ruimte om toe te passen wat je eerder leerde. Hier lees je hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet.

“Vanuit een vertrouwde omgeving en midden in de maatschappij, werken we aan het ontluiken van wie we in aanleg zijn.”
visie Waldorf

Samenwerkingen

Waldorf is ontstaan vanuit een samenwerking met het ouderinitiatief Vrije School Voortgezet Onderwijs Uden. Vanaf de start werken we daarnaast samen met BVS Schooladvies, een adviesbureau dat vrijescholen ondersteunt. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Vereniging van vrijescholen. Onze klassenleerkrachten en vakdocenten zijn opgeleide vrijeschooldocenten, die nauw betrokken zijn bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma.