School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Kennismakingsgesprek Waldorf Uden

14 mei 2024

Op 28 mei zijn er kennismakingsgesprekken voor de nieuwe leerlingen van Waldorf Uden. In de toelatingsbrief – die wij op 14 mei op de post hebben gedaan – nodigen wij de leerling en ouder(s)/verzorger(s) hiervoor uit.

Plan gesprek in

Heb je de toelatingsbrief ontvangen? Proficiat: je bent aangenomen voor de zevende klas van Waldorf Uden!
Om goed van start te kunnen gaan, vinden we het belangrijk om jou wat beter te leren kennen. Vandaar deze uitnodiging!

Graag vragen we jullie om het gesprek voor 24 mei in te plannen:

  • Het inplannen kan via deze link
  • Het kan ook via de open dag app, als je die al hebt. Je kunt inloggen als een nieuwe gebruiker.

Het gesprek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Stuur biografie en antwoordformulier toe

Ter voorbereiding op het gesprek vinden we het fijn als je ouders een biografie schrijven over jou aan de hand van de vragen uit de bijlage. Deze brief én het antwoordformulier dat als bijlage bij het toelatingsformulier zat, willen we graag voor 24 mei binnen hebben via de post. Natuurlijk mag deze ook bij de receptie afgegeven worden.  

Waldorf Uden
President Kennedylaan 22B
5402 KD Uden

Tot snel! Als je vragen hebt, weet je ons te vinden: waldorf@udenscollege.nl.