School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Datalek bij Iddink Learning Materials BV

16 april 2024

Iddink Learning Materials BV heeft ons geïnformeerd dat zij op donderdag 11 april door een cyberaanval zijn getroffen. Door deze aanval is er een datalek ontstaan. Er zijn geen gevolgen voor de medewerkers en ouders/verzorgers van de huidige leerlingen van onze school.

Bestellingen voor 2009

Voorheen bestelden ouders van onze leerlingen schoolboeken, leermateriaal en schoolpullen via Iddink Learning Materials. Sinds 2009 bestellen we daar al geen lesmaterialen meer. Dit betekent dat er geen gegevens van ouders van huidige leerlingen betrokken zijn bij het datalek.

Voor mensen die voor 2009 een bestelling hebben geplaatst, geldt het advies om alert te zijn op phising mails. Ook is het advies om wachtwoorden aan te passen, mocht een wachtwoord van destijds nog steeds worden gebruikt voor andere systemen of apps.

Magister niet getroffen

Magister, ons leerlingvolgsysteem, is een systeem van Iddink Group. Magister is niet getroffen door deze cyberaanval. Het draait op een andere infrastructuur. Alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor Magister, zijn getroffen.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze privacy officer Bernd Holleman via: privacy@udenscollege.nl.