School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Verzekeringen

Een ongeluk zit een klein hoekje. Zeker bij tieners. Daarom een opsomming van de mogelijkheden om leerlingen te verzekeren.

Collectieve verzekering

Leerlingen zijn via school collectief verzekerd tegen ongevallen. Ongevallen onderweg van en naar school, tijdens schooluren en alle activiteiten in schoolverband. Dat betekent: activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, of door medewerkers van school. Hieronder vallen excursies, introductieactiviteiten, (internationale) uitwisselingen en stages.

Aanvullende verzekering

Ouders kunnen zelf een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld tegen het beschadigen of vernielen van gebouwen, het terrein of de inventaris. Daarvoor ontvangen zij aan het begin van het schooljaar een brief.

Ons advies is om te overleggen met een verzekeringsagent of een aanvullende verzekering nodig is. Vaak dekt een normale WA-verzekering mogelijke schade.

Regels en afspraken

Als school gaan we ervan uit dat leerlingen zich altijd houden aan de aanwijzingen van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Of van anderen die namens school de begeleiding verzorgen. Dit geldt op school, op het terrein van school en tijdens buitenschoolse activiteiten. En bij het gebruik van automaten, computers, instrumenten en andere lesmaterialen.

School is niet aansprakelijk voor het verliezen van geld of voorwerpen, of voor schade aangericht door derden.