School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Kosten leermiddelen en ouderbijdrage

Kinderen op de middelbare school, welke uitgaven horen daarbij? Wij zetten de kostenposten op een rij, verdeeld in verschillende categorieën.

Materialen en activiteiten

Categorie 1: Leermiddelen

Onder leermiddelen valt lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, zoals leerboeken, werkboeken, informatieboeken, digitaal lesmateriaal, examentrainingen en eigen materiaal van school. De school ontvangt hiervoor een bijdrage van de overheid. Ouders hoeven niets te betalen.

Categorie 2: Persoonsgebonden materialen

School kan persoonsgebonden materialen voorschrijven die nodig zijn bij bepaalde vakken. Deze materialen gaan langer dan een jaar mee.

Hieronder vallen bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, rekenmachines, schriften, schrijfgerei, gereedschappen en werk- en sportkleding. Deze kosten betalen ouders zelf. Soms is het (financieel) aantrekkelijk om persoonsgebonden materialen in grote aantallen te kopen. Dan schiet de school het bedrag voor en rekent dit vervolgens af met ouders.

Categorie 3: Laptop/tablet

Alle klassen maken gebruik van een laptop, als middel om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Leerlingen brengen een eigen tablet of laptop mee naar school. Dit concept noemen we Bring Your Own Device (BYOD). Ouders en leerlingen kiezen zelf of zij een laptop naar keuze aanschaffen of een laptop huren of kopen via The Rent Company. Bij kopen of huren via The Rent Company draagt het Udens College per leerling € 30,00 per jaar bij.

Als ouders geen eigen laptop of tablet aan willen of kunnen schaffen, zorgt school voor een gelijkwaardig alternatief. Leerlingen halen in dat geval elke dag op school een laptop op. En leveren die ná de laatste les van de dag weer in. Leerlingen mogen die laptop of tablet niet mee naar huis nemen.

Categorie 4: Extra activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom hebben we op het Udens College een rijk onderwijsaanbod, en staan we nauw in contact met onze omgeving. We organiseren extra activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om, zoals excursies, vieringen, kennismakingsactiviteiten en internationale uitwisselingen. Voor dit soort activiteiten vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Lees hieronder meer over de bijdrage voor vmbo en havo/vwo en daaronder voor Waldorf Uden.

Vrijwillige ouderbijdrage vmbo en havo/vwo

Sinds 1 augustus 2021 is de wet rond de ouderbijdrage veranderd. De ouderbijdrage op vmbo en havo/vwo is nu vrijwillig. Ouders hoeven dus niet verplicht mee te betalen aan bepaalde leermiddelen, materialen of activiteiten. En leerlingen kunnen niet uitgesloten worden van deelname aan deze activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Als ouders de bijdrage niet betalen, staat daar geen extra financiering vanuit de overheid tegenover. Voor ons budget is het daarom heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders bereid zijn om bij te dragen. Zo kunnen we extra activiteiten voor onze leerlingen blijven organiseren, nu en in de toekomst.

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen we jaarlijks per leerling, per leerjaar. Daarbij gaan we uit van de volgende kosten:

 • Algemene bijdrage: € 25. Met dit bedrag betalen we:
  • De schoolpas.
  • Eenmalig kopieertegoed.
  • Activiteiten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid ontvangt. Bijvoorbeeld introductieactiviteiten, traktaties tijdens sportdagen en eindejaarsactiviteiten.
  • Een abonnement op het LOB-magazine.
  • Projecten die per leerling € 5 of minder kosten.
 • Excursies: € 20. Elk domein of iedere afdeling maakt een eigen plan voor de verdeling van excursies over het jaar. De kosten verwerken we in de vrijwillige ouderbijdrage. Deze zijn niet hoger dan € 20 per leerling, per leerjaar.
 • Grotere introductieactiviteiten: € 25. Deze kosten gelden voor leerlingen in het eerste jaar.  Voor havo/vwo geldt dat ook bij de start van de bovenbouw, in leerjaar 4. Een goede kennismaking met de klas, de coach en de school vinden we in deze leerjaren extra belangrijk.
  De introductieactiviteiten van de andere leerjaren vallen onder de algemene bijdrage.
 • Internationale uitwisselingen: de kosten hiervan verschillen per activiteit en leerjaar.
  Leerlingen kunnen in onderwijsloopbaan één keer deelnemen aan een uitwisseling met een school in het buitenland. Aan het organiseren hiervan en het deelnemen eraan zijn kosten verbonden. Ook hier geldt dat leerlingen niet uitgesloten kunnen worden als de ouders/verzorgers geen bijdrage betalen. Omdat de kosten voor de uitwisselingen echter dusdanig hoog zijn, kunnen wij deze alleen laten doorgaan wanneer minimaal 80% van de kosten is gedekt door de bijdrage van ouders en/of subsidie.
 • Projectonderwijs: € 5. Leerlingen kunnen één keer per twee jaar samen werken aan projecten. Dit bedrag dekt de kosten van de extra materialen die hiervoor nodig zijn.

Ouderbijdrage Waldorf Uden

Bij Waldorf kiezen ouders en leerlingen bewust voor vrijeschoolonderwijs. Bij dit type onderwijs horen specifieke lessen als danstaal, drama, toneel, ambachtsvakken, sterrenkunde en periodeonderwijs. Ook vieren we met elkaar verschillende jaarfeesten.

Om materialen voor deze vakken en activiteiten te kunnen verzorgen, vragen we om een ouderbijdrage van € 200,- per leerling, per leerjaar. Daarnaast brengen we € 25,- per leerjaar in rekening voor de schoolpas, kopieertegoed en kortlopende projecten.

Stichting Leergeld

Gezinnen voor wie het financieel lastig is om alle kosten te betalen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. De vrijwilligers van Stichting Leergeld denken mee over manieren om betaling toch mogelijk te maken. In uiterste gevallen biedt de stichting financiële ondersteuning aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Meer info vind je via www.leergeld.nl.