School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Hoeveel locaties heeft de school?

Onze school heeft twee locaties in Uden. De sector vmbo is gevestigd op het Kleinveld. De sector havo/vwo aan de President Kennedylaan. Waldorf Uden heeft eigen lokalen in het gebouw van de sector havo/vwo.