School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Waldorf en klas bij elkaar

Ja, het is ons streven de klas en de klassenleerkracht bij elkaar te laten blijven in het volgende leerjaar. In het vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de verbinding die ontstaat in de klas en onderling. Daarom kiezen we ervoor om zolang als mogelijk bij elkaar te blijven.