Nieuws

 1. 2021-04-23 foto

  Zelftesten in het voortgezet onderwijs

  We doen er in deze ‘coronatijd’ alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf maandag 26 april kunnen leerlingen en medewerkers ook een zelftest voor het coronavirus doen. De overheid stelt deze testen beschikbaar.

  Wij bieden deze testen gratis aan voor leerlingen en medewerkers. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school: zoals handen wassen, afstand houden en mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. De testen bieden we ook alleen aan aan leerlingen die hiervoor toestemming hebben gegeven in Magister.

  Waarom testen?
  De zelftest is een test om snel (binnen 30 minuten) te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken, waardoor de kans ook kleiner wordt dat delen van de school tijdelijk moeten sluiten.

  De zelftesten zijn een aanvulling op de coronatesten bij de GGD. De testen van de GGD zijn betrouwbaarder.

  Wanneer testen?
  De zelftesten voor leerlingen gebruiken we alléén wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus.

  Nauw contact: dan test bij GGD
  Als een leerling te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest, dan is de leerling een nauw contact. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek. De leerling gaat dan naar huis/blijft thuis en gaat thuis in quarantaine, en maakt een afspraak voor een coronatest bij de GGD. Deze test is nauwkeuriger.

  Overige niet nauwe contacten: dan zelftest
  Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, vragen we om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest. Deze personen noemt de GGD ‘overige niet nauwe contacten’.

  Hoe werkt de zelftest?
  – Leerlingen en medewerkers nemen de test bij zichzelf af.
  – De test is makkelijk te gebruiken. Er is een handleiding aanwezig.
  – De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in én hoeft ook niet in de keel.
  – Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven. De leerling neemt wel zelf de test af.
  – Op iedere sector is er een aparte ruimte om de test af te nemen en waar we de privacy waarborgen.
  – LET OP: de zelftest kun je niet doen als je corona-gerelateerde klachten hebt of een ‘nauw contact’ bent. Dan moet je je laten testen bij de GGD.
  – Als een leerling een zelftest heeft gedaan, dan is de uitslag ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend. Alleen de leerling ziet de uitslag.

  Extra testen voor medewerkers
  Naast bovengenoemde testen krijgen medewerkers ook nog 2 zelftesten per week. Zij kunnen deze afnemen zonder aanleiding, om een besmetting vroeg op te kunnen sporen.  

  Brief met meer informatie
  Leerlingen, ouders en medewerkers hebben op donderdag 22 april een brief ontvangen met meer informatie. Ook staat er in hoe ouders en leerlingen vooraf wel/geen toestemming kunnen geven. Als ze geen toestemming geven, dan bieden we geen zelftest aan aan de leerling. Dit heeft geen gevolgen voor de leerling.  De brief is ook te vinden bij Downloads.

  Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met – en goedgekeurd door – de medezeggenschapsraad. We hopen met het inzetten van de zelftesten een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het open houden van onze school.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2021-04-30

  Webinar Overstap naar VMBO-T

 4. 2021-04-30

  Voortgang/Stand van Zaken 2

 5. 2021-04-29

  Webinars GGD

 6. 2021-04-23

  Nieuwe video: koers van Udens College

 7. 2021-04-23

  Corona en school - veelgestelde vragen