School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Activiteiten op vmbo

Op het Udens College organiseren we veel meer dan klassikale lessen. Door activiteiten binnen en buiten de school doe je nieuwe ervaringen op en leer je op een andere, uitdagende manier.

Culturele activiteiten

In alle leerjaren schenken we veel aandacht aan cultuur. Je gaat op excursies, bezoekt musea- en theaters en neemt deel aan culturele activiteiten die we organiseren samen met Stichting Kunst & Co en jongerencentrum Compass. Beroemd is onze cultuurdag aan het einde van het schooljaar, voor alle leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3. UCulture is een waar festival met veel muziek, zang en dans, en verschillende activiteiten zoals sieraden maken.

Natuurlijk krijg je bij ons op school ook de kans om zelf je talenten te laten zien en horen. Klim op het podium tijdens UCulture of doe mee met de Orion Music Awards: een regionale kunst- en muziekwedstrijd voor leerlingen van middelbare scholen die vallen onder stichting Orion.

Video: vmbo winnaar Orion Music Award 2022

Sportieve activiteiten

Wij zijn trots op onze kwalificatie als Gezonde School: een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De sector vmbo verdient het deelcertificaat Bewegen en sport.

Wij bieden onze leerlingen dan ook een totaalpakket aan sport en bewegen. Naast de verplichte lessen lichamelijke opvoeding zijn er veel extra’s. Zo kun je tijdens de Talent-uren kiezen voor sportmodules, organiseren we sportdagen en nemen we vanuit school deel aan buitenschoolse sportactiviteiten als Olympic Moves, de Breakout Run en de Avond4daagse. En aan de Alpe d’Hues. Al een aantal jaar op rij beklimt een team van leerlingen en docenten deze berg, lopend of op de fiets. Samen sterk tegen kanker!

Maatschappelijke projecten

In leerjaar 1 tot en met 3 doen alle leerlingen mee aan vakoverstijgende projecten. Het eerste jaar is dat de Gezonde School Challenge. Daarbij ga je uitdagingen aan op het gebied van voeding, bewegen, slaap, stress, genotsmiddelen, online gedrag en seksualiteit. Wat dacht je van een selfie maken met een alcoholbril van de GGD op? Of sporten met iemand die meer dan 50 jaar ouder is? Een combinatie van bewustwording met een hoge funfactor! Ook in het eerste jaar: Groepsdruk: met o.a. interactief theater ‘klappen voor Bart’ leren leerlingen omgaan met groepsdruk.

In leerjaar 2 staan twee dagen volledig in het teken van De ontdekking van Uden. Je volgt bijzondere workshops bij instanties en bedrijven in en rond Uden, bijvoorbeeld vliegbasis Volkel, skiberg De Schans of de Heemkundekring. Daarnaast organiseren we het project Liefde enzo. Door workshops over seksualiteit en relaties praat je met elkaar over het thema liefde.

In het derde jaar schenken we aandacht aan groepsdruk. Je leert hoe je jezelf kunt zijn en de druk om erbij te horen weerstaat, zonder je zelfvertrouwen te verliezen.