Wat is het Udens model?

faq-image

Met het nieuwe onderwijsmodel willen we beter dan nu aansluiten bij wat elke leerling kan en wil. Er is meer ruimte voor leerlingen om zelf keuzes te maken en in zijn of haar eigen tempo te werken.

 

Het aanbod wordt breder. Er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van talenten en voor sociale vaardigheden. Verder is er meer persoonlijke aandacht voor elke leerling, via een systeem van coaching. Dat komt in de plaats van de begeleiding van een hele klas door een mentor, zoals nu het geval is.

 

We leren leerlingen om zelf (leer)doelen te stellen en hoe je die doelen kunt bereiken. Het halen van het eindexamen blijft daarbij heel belangrijk.

 

Het nieuwe model heeft allerlei gevolgen: voor het lesrooster, voor de begeleiding van leerlingen en voor de manier waarop leerstof wordt aangeboden en getoetst. Dat kan er op beide UC locaties net wat anders uit gaan zien.Maar de uitgangspunten zijn op beide locaties hetzelfde.