Wat is het nieuwe onderwijsmodel vmbo?

faq-image

In het nieuwe onderwijsmodel op het UC vmbo starten de leerlingen elke dag in een basisgroep. Daarna volgen zij in de ochtend en aan het begin van de middag een aantal verplichte lessen (het kerncurriculum). Onderzoek heeft aangetoond, dat leerlingen in die uren het meest effectief leren.

 

Daarnaast heeft elke leerling P- (persoonlijke) en T- (talent) uren. In de P-uren kunnen leerlingen naar behoefte en op eigen wijze werken aan de verplichte vakken. De T-uren zijn gericht op talentontwikkeling. In die uren gaan onder meer de huidige Art-, Tec- en Bob-activiteiten een plek krijgen.

 

In het nieuwe onderwijsmodel is er ruimte voor persoonlijke coaching van alle leerlingen. Elke leerling heeft wekelijks of tweewekelijks een gesprekje met de coach. De coach helpt de leerling bij het stellen van eigen (leer)doelen en bij het plannen van activiteiten om die doelen ook te halen.