Wat is er beter aan het nieuwe onderwijsmodel?

faq-image

De maatschappij verandert in een heel hoog tempo. Om daaraan succesvol te kunnen deelnemen, is het nodig dat je flexibel en zelfstandig bent, dat je kunt omgaan met digitale middelen en dat je met allerlei mensen kunt samenwerken. Wij denken, dat ons nieuwe onderwijsmodel leerlingen daarop beter voorbereidt dan het traditionele onderwijs.

 

Daarnaast zijn mensen meer gemotiveerd voor werk of studie en hebben zij daar meer plezier in, als zij vrijheid hebben om eigen keuzes te maken. In ons nieuwe onderwijsmodel willen we leerlingen die mogelijkheid bieden en zo ook hun plezier en motivatie om te leren verhogen.

 

We sluiten daarmee aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs. Daar wordt al veel meer volgens de uitgangspunten van ons nieuwe onderwijsmodel wordt gewerkt.