Waldorf Uden

woman-in-brown-long-sleeved-shirt-wearing-eyeglasses-holding-914922

Waldorf Uden is de nieuwe vrijeschoolstroom van het Udens College. In september starten we met maar liefst 2 klassen 7 (brugklas). De niveaus die we bieden, zijn: vmbo-T, havo, vwo. Waldorf Uden heeft eigen plek in het gebouw van de sector havo/vwo aan de President Kennedylaan. 


Vrijeschool in het kort
Op de vrijeschool gaat het om de gehele persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Een vrijeschool vindt sociale intelligentie en creativiteit even belangrijk. Net als ruimte geven om het eigen talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarin dit allemaal samen komt. Zo is er periodeonderwijs, het vak euritmie en veel aandacht voor kunstzinnige vakken. Meer over het vrijeschoolonderwijs leest u in de brochure ‘Wat maakt de vrijeschool uniek?’. Ook kunt u naar deze website gaan: kiezen voor de vrijeschool.


Deskundigheid en samenwerking
Het Udens College werkt voor de vrijeschoolstroom samen met diverse partijen. Het idee voor de school in Uden is overgenomen van het ouderinitiatief Vrije School Voortgezet Onderwijs Uden. We werken samen met BVS Schooladvies dat vrijescholen helpt met de start. Het Udens College heeft docenten op laten leiden voor de vrijeschool. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma.

 

Onderwijskundige visie van het Udens College
In de onderwijskundige visie van het Udens College is ruimte om een Waldorf-stroom aan te bieden. In ons strategisch beleid kiezen we voor drie pijlers:

  • de leerling als vertrekpunt
  • kwaliteit als vanzelfsprekendheid
  • eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers

In de lijn van de leerling als vertrekpunt zetten we de nieuwe stap richting een vrijschoolstroom.

 

Contact 

Als u vragen hebt over Waldorf Uden, of u wilt ideeën met ons delen, neem dat gerust contact met ons op. Mark van den Elzen is de contactpersoon van de onderwijsgroep Waldorf Uden. Hij is bereikbaar via 0413 – 283 000 (menukeuze 1) of m.vandenelzen@udenscollege.nl.