Initiatief Waldorf Uden

woman-in-brown-long-sleeved-shirt-wearing-eyeglasses-holding-914922

Op 13 maart is bekend gemaakt dat Waldorf Uden helaas niet kan starten aankomend schooljaar wegens te weinig aanmeldingen. 

 


 

Het Udens College onderzoekt momenteel of het vanaf augustus 2020 een vrijeschool-stroom kan starten: Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo. Het vrijeschool-onderwijs groeit. Er is alleen nog geen school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Noordoost-Brabant. Het Udens College zet zich in om voor alle leerlingen uit Uden en omgeving dicht(er)bij huis geschikt en goed onderwijs te bieden.

 


Vrijeschool in het kort
Op de vrijeschool gaat het om de gehele persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Een vrijeschool vindt sociale intelligentie en creativiteit even belangrijk. Net als ruimte geven om het eigen talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarin dit allemaal samen komt. Zo is er periodeonderwijs, het vak euritmie en veel aandacht voor kunstzinnige vakken. Meer over het vrijeschool-onderwijs leest u in de brochure ‘Wat maakt de vrijeschool uniek?’. Ook kunt u naar deze website gaan: kiezen voor de vrijeschool.


Deskundigheid en samenwerking
Het Udens College werkt voor de Waldorf-stroom samen met diverse partijen. Het idee voor de school in Uden is overgenomen van het ouderinitiatief Vrije School Voortgezet Onderwijs Uden. Het Karel de Grote College uit Nijmegen is betrokken bij het onderzoek, evenals het landelijke onderzoeksbureau BVS Schooladvies dat vrijescholen helpt met de start. Inmiddels heeft het Udens College ook docenten op laten leiden voor de vrijeschool. Zij zijn betrokken bij het onderzoek en het onderwijsprogramma

 

Mogelijke start augustus 2020
Als de school in Uden kan starten, dan beginnen we in augustus 2020 met klas 7 van de vrijeschool. Bij regulier onderwijs heet dat het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De niveaus die we gaan bieden, zijn: vmbo-T, havo, vwo.  Er is inmiddels ook een passende locatie voor Waldorf Uden gevonden. Deze locatie maken we begin maart bekend als direct-betrokkenen zijn geïnformeerd. 

De laatste ontwikkelingen leest u in de nieuwsbrieven op de startpagina Waldorf Uden

 

Aanmelding Waldorf Uden, vrijeschool
Op 3, 4 en 5 maart kunnen leerlingen zich inschrijven voor Waldorf Uden. De daadwerkelijke start hangt af van het aantal inschrijvingen. Daarom vraagt het Udens College inschrijvers om voor de zekerheid ook een tweede keuze aan te geven. De school zet zich volop in om in augustus te kunnen starten. 

Lees meer over de inschrijfdagen

 

Onderwijskundige visie van het Udens College
In de onderwijskundige visie van het Udens College is ruimte om een Waldorf-stroom aan te bieden. In ons strategisch beleid kiezen we voor twee pijlers:

  • de leerling als vertrekpunt
  • hoge kwaliteit van het onderwijs

Op beide sectoren zijn nieuwe onderwijsconcepten gerealiseerd, waarin de ambities van de leerling centraal staan.

In de lijn van de leerling als vertrekpunt zetten we de nieuwe stap richting een Waldorf-stroom.

 

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alwin Wiersma of Geesje van Hoof. Zij zijn beiden bereikbaar via T 0413 283 000 (menukeuze 1).

 

Alwin Wiersma: a.wiersma@udenscollege.nl

Geesje van Hoof: g.vanhoof@udenscollege.nl