Waldorf Uden

woman-in-brown-long-sleeved-shirt-wearing-eyeglasses-holding-914922

Het Udens College wil vanaf september 2021 een vrijeschool-stroom starten: Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo.

 

Het vrijeschoolonderwijs groeit. Er is alleen nog geen school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Noordoost-Brabant. Het Udens College zet zich in om voor alle leerlingen uit Uden en omgeving dicht(er)bij huis geschikt en goed onderwijs te bieden.


Vrijeschool in het kort
Op de vrijeschool gaat het om de gehele persoonsvorming van leerlingen. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Een vrijeschool vindt sociale intelligentie en creativiteit even belangrijk. Net als ruimte geven om het eigen talent te ontwikkelen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarin dit allemaal samen komt. Zo is er periodeonderwijs, het vak euritmie en veel aandacht voor kunstzinnige vakken. Meer over het vrijeschoolonderwijs leest u in de brochure ‘Wat maakt de vrijeschool uniek?’. Ook kunt u naar deze website gaan: kiezen voor de vrijeschool.


Deskundigheid en samenwerking
Het Udens College werkt voor de vrijeschoolstroom samen met diverse partijen. Het idee voor de school in Uden is overgenomen van het ouderinitiatief Vrije School Voortgezet Onderwijs Uden. We werken samen met BVS Schooladvies dat vrijescholen helpt met de start. Het Udens College heeft docenten op laten leiden voor de vrijeschool. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma.

 

Start september 2021
Het Udens College heeft geprobeerd in augustus 2020 te starten met Waldorf Uden. Dat bleek ondanks alle inzet en enthousiasme bij alle partijen helaas te vroeg. Dit schooljaar zetten we ons weer volop in om in september 2021 te starten. 
We beginnen met klas 7 van de vrijeschool. Bij regulier onderwijs heet dat het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De niveaus die we gaan bieden, zijn: vmbo-T, havo, vwo. Waldorf Uden krijgt een eigen plek in het gebouw van de sector havo/vwo aan de President Kennedylaan. 

 

Kennismakingsactiviteiten

Welke kennismakingsactiviteiten zijn er in januari en februari?  

 

Onderwijskundige visie van het Udens College
In de onderwijskundige visie van het Udens College is ruimte om een Waldorf-stroom aan te bieden. In ons strategisch beleid kiezen we voor twee pijlers:

  • de leerling als vertrekpunt
  • kwaliteit als vanzelfsprekendheid
  • eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers

Op beide sectoren zijn nieuwe onderwijsconcepten gerealiseerd, waarin de ambities van de leerling centraal staan.

In de lijn van de leerling als vertrekpunt zetten we de nieuwe stap richting een vrijschoolstroom.

 

Contact 

Als u vragen hebt over Waldorf Uden, of u wilt ideeën met ons delen, neem dat gerust contact met ons op. Mark van den Elzen is de contactpersoon van de onderwijsgroep Waldorf Uden. Hij is bereikbaar via 0413 – 283 000 (menukeuze 1) of m.vandenelzen@udenscollege.nl.