Nieuws

 1. 2020-03-13 foto

  Waldorf Uden kan niet starten

  Helaas moeten we de mededeling doen dat Waldorf Uden, het initiatief voor een vrijeschoolstroom, komend schooljaar niet start.

  Het aantal aanmeldingen voor de Waldorf Uden bleek begin maart niet hoog genoeg om met deze stroom op de beoogde externe locatie, Kindcentrum Marimba, te gaan starten. Het Udens College heeft vervolgens onderzocht of er een Waldorf-klas ondergebracht kon worden op de sector havo/vwo. Helaas bleek de klas gedurende deze week niet groot genoeg meer om het initiatief op een verantwoorde wijze te laten doorgaan.

  Veel medewerkers en ouders hebben zich volop ingezet voor dit bijzondere initiatief en wij willen hen hartelijk bedanken voor de inspanningen.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-04-02

  School gesloten: overzicht afspraken

 4. 2020-04-02

  School tot en met de meivakantie gesloten

 5. 2020-03-24

  Centrale examens gaan niet door

 6. 2020-03-19

  Geen stages vmbo basis en kader leerjaar 3

 7. 2020-03-18

  Docent filosofie geeft les vanuit het bos