School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Brede ontwikkeling

Als we op het Udens College praten over onderwijs, hebben we het over meer dan kennisoverdracht. Want met alleen kennis red je het niet, in onze snel veranderende wereld. Daarom schenken we aandacht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij horen vragen als: wie ben je? En: wie zijn de anderen om je heen? Samen op ontdekkingsreis!

Een eigen visie ontwikkelen

We leren leerlingen om kennis in een bepaalde context te plaatsen. Om verder te kijken dan je eigen mening en open te staan voor gedachten van anderen. Om actuele discussies te onderzoeken, zelf een standpunt in te nemen en daar gedrag aan te koppelen. Bijvoorbeeld bij belangrijke thema’s als racisme, social media en duurzaamheid. Deze onderwerpen en meer bespreken we in de klas. En komen aan bod in projecten als Cross your borders, de Gezonde school challenge en tijdens maatschappelijke stages.

De wereld ontdekken

De wereld is groter dan je eigen huis, het klaslokaal of de school. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te verbinden met de wereld om hen heen. Daarom gaan we letterlijk naar buiten. Naar de moskee in de buurt van onze school, of naar jongerencentrum MC Uden. We bezoeken verrassende musea, sportwedstrijden en concerten en onze leerlingen lopen stage bij bedrijven in de regio. En natuurlijk halen we de buitenwereld ook naar binnen, door gastsprekers uit te nodigen. Of oud-leerlingen, voor een sessie speeddates.

Hier doen leerlingen mee aan de Orion Music Classic Awards 2022

Je grenzen verleggen

Sommige leerlingen ontdekken de wereld verder van huis. Ze beklimmen de Alpe d’Huez, debatteren in het Model European Parliament in Brugge of doen mee aan een internationale uitwisseling. Op het Udens College bieden we leerlingen volop mogelijkheden om hun horizon te verbreden. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen nieuwe ervaringen kan opdoen buiten de school. Zo krijgt elk kind de kans zich te ontwikkelen tot trotse wereldburger.