Ouderraad en contactgroepen

De sectorouderraad van het vmbo vergadert zes keer per jaar met de directie. Gedeeltelijk wordt dat overleg gevoerd samen met de sectorouderraad van het havo/vwo, over UC brede aangelegenheden, gedeeltelijk op sectorniveau. De ouderraad is bereikbaar via het emailadres: info@udenscollege.nl

Oudercontactgroepen

We willen graag dat ouders meedenken en meepraten over de school. Daarvoor zijn er contactgroepen van ouders van wie de kinderen in hetzelfde leerjaar zitten. De oudercontactgroepen komen ongeveer drie keer per schooljaar bijeen. Deze informele bijeenkomsten zijn thematisch van opzet en zijn gericht op het nieuwe onderwijsmodel, dat vanaf dit schooljaar wordt ingevoerd. De bijeenkomsten worden steeds bijgewoond door een afdelingsdirecteur en/of een coördinator.

 MR

Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de MR (zie onder Udens College/Medezeggenschap) en de deelraad vmbo (zie onder deelraad)