Ouderraad en contactgroepen

De sectorouderraad van het vmbo vergadert zes keer per jaar met de directie. Gedeeltelijk wordt dat overleg gevoerd samen met de sectorouderraad van het havo/vwo, over UC brede aangelegenheden, gedeeltelijk op sectorniveau. De voorzitter van de gezamenlijke ouderraden is mevrouw Inge van Boxmeer, tel. 06-46648945, e-mail:  ingevanboxmeer@gmail.com

Oudercontactgroepen

We willen graag dat ouders meedenken en meepraten over de school. Daarvoor zijn er contactgroepen van ouders van wie de kinderen in hetzelfde leerjaar zitten. Een oudercontactgroep komt ongeveer drie keer per schooljaar bijeen. De vergaderingen worden steeds bijgewoond door de afdelingsleider of de jaargroepcoördinator.

Dit schooljaar zijn de volgende oudercontactgroepen actief:

  • Oudercontactgroep 1 (brugjaar)
  • Oudercontactgroep 2 vmbo onderbouw
  • Oudercontactgroep 3 vmbo bovenbouw
  • Oudercontactgroep 4 vmbo bovenbouw

 MR

Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de MR (zie onder Udens College/Medezeggenschap) en de deelraad vmbo (zie onder deelraad)